Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HÖGSJÖ
Mantal 1 Mantal Frälse. Säteri.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö.
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:540, 2B:143, 3B:231, 4B:203, 5B:183, 6B:173, 7C:220, 8D:467, 9D:467, 10D:507, 11C:200, 12C:201, 13C:230, 14C:231, 15C:230, 16C:229, 17C:229, 18F:59, 19F:45, 20F:82, 21F:83, 22F:88.
A2:1F:1536, 2H:1627, 3F:2393, 4F:2497, 5G:2219, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Högsjö, 1 fr. Högesiö gård .... med alt thet ther tiill ligger 1415 SD ns 3 s.66, avskr. 1500-t, höxio etc renther arlega ars xxix mark ok iij öre penninger 1461 25/1 RApapp, högxgaard hwffud gaardin iii marc affradz peninge 1514 C 21, höxgaardh ränthar iii marc och vi penningar ... thil höxse gaardh 1500-talets början C 40. Högxö fieerdungh, Högxö gårdh 1535 ghj, höxgärde 1551 jb, Höxe gård 1553 arvskifte, Hedar, s.309, hoxgardh 1554 jb, högzegård 1559 jb, högesegård 1561 jb, hysegård 1562 frl, Häxgärde 1564 jb, Höghsiöögaardh 1642 mtl.
I vårt arkiv. ..
Torp mm. på Högsjö ägor.
Högsjö Bruk,
Högsjö Fabrik
Finns i alla böckerna.
Högsjö Bruk motsvarar 6 Mantal.
Högsjö Färgeri Finns i A1:15 - A1:17.
Högsjö Kvarn Finns i alla böckerna.
Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Högsjö Mejeri Låg på Bistorps ägor.
Högsjö Skola Finns fr.o.m. A1:18.
Abrahamstorp Finns i A1:8 - A1:17. Tidigare på Perstorps ägor
senare på Menes ägor.
Banvaktsstugan
Nr.110>125>120>575
Finns fr.o.m. A1:18.
Banvaktsstugan
Nr.111>126>121>576
Finns fr.o.m. A1:19.
Birhällstorp,
Biratstorp,
Birstugan
A1:521, 2B:87, 3B:221, 4B:193, 5B:175, 6B:166, 7C:212.
Fr.o.m. A1:8 på Högsjö ägor.
Björkmon Finns fr.o.m. A1:8. Tidigare på Perstorps ägor.
Bondgölet Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Fredrikstorp Finns i A1:5 - A1:17. Senare på Ålös ägor.
Handelsboden Finns fr.o.m. A2:3.
Karlstorp Finns i A1:16 + A1:17. Senare på Ålös ägor.
Första boende : Avsk.sold. Carl Gustaf Dolge och
Kerstin Ersdotter.
Krigsberg Finns fr.o.m. A1:8. Byggt 1825.
Första boende : Avsk.sold. Anders Groth och Anna Nilsdotter.
Kristinetorp Finns i A1:7 -A1:9 och fr.o.m. A1:18.
I A1:10 - A1:17 på Bistorps ägor.
Roligheten Finns i alla böckerna.
Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Skyttorpsstugan Finns i A1:9 - A1:17. Senare på Skyttorps ägor.
Lilla
Slängbäcken,
Slängbäcksstugan
Finns i alla böckerna.
Stora
Slängbäcken
Finns i alla böckerna.
Boskaps- och utsädeslängd 1635,
Vedermödan,
Moen
Finns i A1:1 - A1:17. senare på Bistorps ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-26. Uppdat. 2006-07-23.