Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MENE
Mantal 1 Mantal Frälse. Avhyst. Öde 1887.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:404, 2B:279, 3B:134, 4B:133, 5B:114, 6B:113, 7C:153, 8D:396, 9D:396, 10D:439, 11D:370, 12D:83, 13A:84, 14D:85, 15D:79, 16D:63, 17D:49, 18F:93, 19F:93, 20F:95, 21F:96 22F:101.
A2:1F:1577, 2H:1679, 3F:2367, 4F:2450, 5G:2375, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Mene, 1 fr. laures j menedhe 1470 17/2 RApapp, menedhe ix öre vi peninge 1514 C 21, menedhe ränthar ix öre och vi penninge 1500-talets början C 40, menedhe 1535 ghj, mänäde 1551 jb, j Menedhä 1553 arvskifte, Hedar, s.305, menede 1554 jb, menedhe 1559 tl, Menedä 1561 jb, menede 1562 frl, 1568 jb, menehe 1585 tl, Meene 1600 hjskl, Menhee 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Mene ägor.
Mene
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Abrahamstorp Finns i A1:19 - A1:22 + A2:5. Tidigare på Högsjö ägor.
I A2:1 - A2:4 på Pampetorps ägor.
Björnbäckslund Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1870. Raserat.
Första boende : Avsk.sold Olof Stoltz och Kerstin Ersdotter.
Hagalund Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1863.
Första boende : Lars Persson och Brita Ersdotter.
Menestugan Finns fr.o.m. A1:7. Byggd 1821.
Första boende : Erik Persson och Ingrid Larsdotter.
Mene (Högsjö)
Småskola
Finns i A1:19 - A1:22. Byggd 1876. Öde 1893.
Förste lärare : Anders Andersson f.1841-04-27 i V.V.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-25. Uppdat. 2006-07-24.