Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman PAMPETORP
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö.
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:492, 2B:3, 3B:, 4B:, 5B:, 6B:, 7C:, 8D:508, 9D:508, 10D:540, 11C:225, 12C:225, 13C:258, 14C:258, 15C:258, avhyst.
A2:1F:1581, 2H:1683, 3F:2373, 4F:2455, 5G:, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Pampetorp, 1/8 fr. pampatorp 4 1/2 öre vi peninge 1514 C 21, pampatörph ränthar 4 1/2 öre och vi penningar 1500-talets början C 40, pampatorp 1535 ghj, Pampatorp 1553 arvskifte, Hedar, s.307, pompettorp 1554 jb, pampatårp 1559 jb, tl, 1560 jb, pampetorp 1562 frl, 1568 jb, Pompetorp 1620 jb, Pampetorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Pampetorps ägor.
Abrahamstorp Finns fr.o.m. A2:1. Tidigare på Menes ägor.
Dammstugan Finns i A1:1 + A1:2. Senare på Sliparbols ägor.
Pampetorps-
stugan
Finns i A1:8 - A1:15. Byggd 1825.
Första boende : Anders Andersson och Maja Larsdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-25. Uppdat. 2006-08-24.