Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SLIPARBOL
Mantal 1/4 ( förr 1/2 ) Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:198, 2B:7, 3B:180, 4B:180, 5B:145, 6B:138, 7C:186, 8D:432, 9D:432, 10D:474, 11C:149, 12C:150, 13C:171, 14C:169, 15C:169, 16C:168, 17C:168, 18F:106, 19F:106, 20F:107, 21F:106 22F:110.
A2:1F:1585, 2H:1688, 3F:2379, 4F:2461, 5G:2384, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Sliparbol, 1/4 ( förr 1/2 ) fr. slypareboda v öre vi peninge 1514 C 21, sliparebol ränthar v öre och vi penningar 1500-talets början C 40, Jöns clemitsson i sliperboda ( troligen felläst för sliparebode ) 1516 9/11 pappersbrev i Lundgrens regest, s.307, slipareboda 1535 ghj, Slipperbode 1551 jb, Sliparabord 1553 arvskifte, Hedar, s.307, slipperboll 1554 jb, slipareboda 1559 tl, Klippereboda 1561 jb, sliparbol 1562 frl, Slyparebool 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Sliparbols ägor.
Sliparbols
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Björkholmen Finns i alla böckerna.
Dammstugan Finns fr.o.m. A1:3. I A1:1 + A1:2 på Pampetorps ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-25. Uppdat. 2006-07-25.