Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BISTORP ( BESSTORP / BETSTORP )
Mantal 1/2 Mantal Frälse under Högsjö Säteri.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:530, 2B:111, 3B:247, 4B:219, 5B:200, 6B:191, 7C:, 8D:473, 9D:473, 10D:514, 11C:210, 12C:211, 13C:241, 14C:242, 15C:242, 16C:241, 17C:241, 18F:3, 19F:3, 20F:3, 21F:3 22F:3.
A2:1:1473, 2:1531, 3:2178, 4:2187, 5:2103.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Bistorp 1/2 Fr. Byssetorp v öre peninge 1514 C 21, besetörph ränthar v öre och vi penningar 1500-talets början C 40, biscopstorp 1535 ghj, biskopstörph 1551 jb, Beszatorp 1553 arvskifte, Hedar, s. 309, bistorp 1554 jb, biskopztorp 1559 jb, tl, biscopztorp 1561 jb Bistorp 1562 frl, Biskopstörph 1564 jb, Biscopztorp 1568 jb, bistorp 1585 tl, Biskopztorp 1585 jb, Bijstorp 1642 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Bistorps ägor.
Bistorpsstugan
Hasselbacken
Finns i alla böckerna.
Claestorp Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Ålö ägor.
Högsjö
Mejeri
Endast A2:2H:1539 och 3F:2188.
Kallas även Bistorps Mejeri.
Johanslund Finns i A1:11 - A2:3. Byggt 1833. Raserat 1907,
Första boende : Avsk.sold. Johan Oxel och Ingrid Paulsdotter.
Kristinetorp Finns i A1:10 - A1:17. Före och efter på Högsjö ägor.
(Östra)
Petterslund
Endast A1:7C:230 och 10D:516.
I A1:8 + 9 under Högsjö och senare på Ålö ägor.
Vedermödan,
Moen,
"Smällen"
Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Högsjö ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-18. Uppdat. 2006-07-23.