Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÅLÖ
Mantal Ålö, 5/8 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Ålö, 1/2 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Båda under Högsjö Säteri.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:534, 2B:129, 3B:256, 4B:222, 5B:203, 6B:194, 7C:231, 8D:478, 9D:478, 10D:517, 11C:215, 12C:216, 13C:246, 14C:247, 15C:247, 16C:246, 17C:246, 18F:135, 19F:135, 20F:130, 21F:130 22F:134.
A2:1F:1607, 2H:1714, 3F:2413, 4F:2488, 5G:2408, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Ålö, 5/8 ( förr 1 ) fr + 1/2 8 förr 1 ) fr. aaledha ii ( dvs två ) gaardha huar there ix öre vi peninge, ii aff aalede ström fyske peninger 1514 C 21, aaledhe ränthar ix öre och vi penninger ( ännu en gård med samma ränta ) 1500-talets början C 40. 2 gaarder ij ålledhe 1500-talets mitt X 240 UBB, j Ååledhe 1553 arvskifte, Hedar, s.305, ålede 1554 jb, ålee 1561 jb, ålöö 1560 jb, ålede 1562 frl, ållö 1568 jb, Åle 1591 tl, Åhlöö 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ålö ägor.
Ålö
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Claestorp Finns i A1:3 - A1:17. Senare på Bistorps ägor.
Fredrikstorp Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Högsjö ägor.
Karlstorp Finns i A1:18 + A1:19 + A2:1. Tidigare på Högsjö ägor.
Nydal Finns fr.o.m. A1:7. Byggt 1819.
Första boende : Lars Larsson och Anna Hansdotter.
( Östra )
Petterslund
Finns fr.o.m. A1:11. Tidigare på Bistorps ägor.
Ålebrostugan Finns i A1:4 + A1:5.
Boende : Änkan Maja Olsdotter.
Ålöstugan Finns i A1:2 + A1:6 - A1:11.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-23.