Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman PERSTORP
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö.
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:526, 2B:105, 3B:228, 4B:200, 5B:181, 6B:171, 7C:217, 8D:463, 9D:463, 10D:505, 11C:197, 12C:198, 13C:227, 14C:227, 15C:227, 16C:226, 17C:226, 18F:102, 19F:102, 20F:108, 21F:103. 22F:107.
A2:1F:1583, 2H:1685, 3F:2375, 4F:2457, 5G:2381, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Perstorp, 1/8 fr. Perstorp 1620 jb, Pärstorp 1624 jb, Pärsstorp 1642 mtl, Pärstorp 1685 C 5 II:30.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Perstorps ägor.
Abrahamstorp Finns i A1:3 - A1:7. Före och efter på Högsjös ägor.
Björkmon Finns i A1:3 - A1:7. Före och efter på Högsjös ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-20. Uppdat. 2006-07-24.