Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SKYTTORP / SKÖTTORP
Mantal 1/8 Mantal Frälse. Avhyst.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd och
Församlingsbok.
A1:520, 2B:95, 3B:225, 4B:197, 5B:179, 6B:169, 7C:215, 8D:461, avhyst.
Skyttorpsstugan : 18F:105, 19F:105, 20F:106, 21F:105, 22F:109.
A2:1F:1584, 2H:1687, 3F:2378, 4F:2460, 5G:2883, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Skyttorp, 1/8 fr. Skyttorp 1642 mtl, 1663 jb.
I vårt arkiv. ..
Torp på Skyttorps ägor.
Skyttorpsstugan Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Högsjö ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-25. Uppdat. 2006-07-25.