Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SÄFSTA
Mantal Säfstaby.
Nr.1, Östergården, 1 Mantal Frälse.
Nr.2, Västergården, 1 Mantal Frälse.
Nr.3, Norrmellangården, 1 Mantal Frälse.
Nr.4, Norrgården, 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Norrgården och Norrmellangården i Kesätters rote t.o.m. A1:14.
I övrigt i Gäringe rote.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
Norrgården + Norrmellangården : A1:182, 2A:507, 3A:662,
4A:222, 5A:270, 6A:278, 7B:297, 8B:284, 9B:284, 10B:311,
11B:374, 12B:417, 13B:114, 14B:117.
Västergården + Östergården : A1:194, 2A:563, 3A:745, 4A:240, 5A:291, 6A:301, 7B:322, 8B:317, 9B:317, 10B:339, 11B:410, 12B:460, 13B:162, 14B:150.
Alla : 15B:142, 16B:137, 17B:137, 18C:95, 19C:99, 20C:102, 21C:112, 22C:119.
A2:1C:568, 2C:691, 3C:816, 4C:812, 5C:806, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Sävstaholm, 3 fr säteri, och Sävsta, 1 fr + 1 fr + 1 fr + 1 fr. curiam meam sigwalstadhä ... eadem kuria sigwalstadhi ... de fructibus in sigwalstadhom 1308 SD 2, s.530 or, j säwistom atta örtughland jordh oc halfft annat notawarp j tisnär syo 1382 7/3 LStBperg, alt thet gods ther välboren man her magnus bänctzsson aff mik köpt haffwer som är säuista oc eet torp 1452 28/1 RAperg, i Vester och Öster Säwesta 1454 30/11 regest hos Lundgren, s.134, min gods säuista som ränter tre töne korn och tolff öra päningha oc eth torp ther vndher liggher som hether täppa som gar aff sex öre ... fornämde thwa garda som är säuista oc täppa 1456 29/2 RAperg, 4 1/2 artighelandh j säffuistum ok eth torpp ther när som hether täppa ... som skyller ij marc 1465 20/8 DN 16, s.245 or, jönis i sewatzstom 1467 1/5 RAperg, en gaardh j säwistha 1477 u.d. RAperg, Jöns Kätilson i Sävistom 1486 regest Norrköp.medeltidsurk, s.212, iij garde j Säuistä by Karll rentter xij öre, Jöns Stensson rentter xij öre Oleff Paale rentter xiiij öre 1498 A.Trolles jb, s.88, allan klosthers deel y westhswnnerste gardenom y Säwesthom ... förnämdha godz y Säwesthom som renther x öre peninge 1525 21/10 RAperg, Seuasthe fierdinng, seuasta 1535 ghj, Sevestada 1551 jb, Säffuesta, Säfuesta 1561 jb, 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635
Torp på Säfstabys ägor.
Dammen
( Nr.1 )
Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Dammens ägor.
Dammen
Nr.2
Dammsberg
Dammsdal
Dammslund
Dammstugan
Gustafstorp Finns fr.o.m. A1:19.
Gäringshäll Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Gäringstorps ägor.
Källstugan Finns i A1:18 - A2:4. Tidigare på Säfstaholms ägor.
Pyrmont Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Säfstaholms ägor.
Sandmostugan Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Dammens ägor.
Säfstalund
( Nr.1 )
Finns i A1:4 - A1:13. och fr.o.m. A1:18. Byggt 1793.
I A1:14 - A1:17. på Säfstaholms ägor.
Första boende : Erik Larsson och Kerstin Andersdotter.
Säfstalund
Nr.2
Finns i A1:18 - A1:22. Tidigare på Säfstaholms ägor.
Säfstalund
Nr.3
Finns i A1:18. Tidigare på Säfstaholms ägor.
Säfstatorp Finns i A1:1 - A1:13. och fr.o.m. A1:18. Idag raserat.
I A1:14 - A1:17. på Säfstaholms ägor.
Säfsta Mejeri Finns i A2:2 + A2:3.
Tegelslagar-
torp
Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Dammens ägor.
Tegelslagar-
stugan
Trolletorp Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1875.
Första boende : Anders Gustaf Jonsson och Kerstin Persdotter.
Västorp Finns fr.o.m. A1:18. Idag raserat. Tidigare på Karstorps ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-03. Uppdat. 2006-07-24.