Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman GÄRINGSTORP
Mantal Nr.1, 1/4 Mantal Frälse.
Nr.2, 1/2 Mantal Skatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:200, 2A:579, 3A:759, 4A:245, 5A:299, 6A:309, 7B:331, 8B:327, 9B:327, 10B:347, 11B:422, 12B:473, 13B:175, 14B:176, 15B:165, 16B:160, 17B:, 18D:99, 19D:100, 20D:99, 21D:99, 22D:102.
A2:1D:951, 2E:1600, 3D:946, 4D:1611, 5E:1564, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Gäringstorp, 1/4 fr + 1/2 sk. gudmunder j gerlingestorp 1438 SMR 740, Ramunder j gärlinge torp 1458 19/3 RApapp, Ramundher i gärlingestorp 1458 23/6 RAperg, gerningztorp 1535 ghj, gärningxtorp 1551 jb, gerningstorp 1554 jb, Gernings tårp 1559 jb, Gärninges torp, gerninges torp 1561 jb, gerningztorp 1562 frl, gierningstorp 1626 bskl, Gierningztorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Gäringstorps ägor.
Gäringshäll Finns i A1:9 - A1:17. Byggt 1830. Senare på Säfsta ägor.
.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-02. Uppdat. 2006-07-23.