Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman DAMMEN
Mantal 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:240, 2A:691, 3A:871, 4A:290, 5A:358, 6A:368, 7B:395, 8B:389, 9B:389, 10B:418, 11B:512, 12B:, 13B:276, 14B:275, 15B:270, 16B:263, 17B:260, se Säfsta.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp mm. på Dammens ägor.
Källstugan
Hästhagsstugan
Finns i A1:7A:402. Byggd 1818. Senare på Säfstaholms ägor.
Första boende : Anders Jakobsson och Anna Persdotter.
Glasmästarstugan Finns i A1:2 - A1:17. Senare på Vannala ägor.
Lilla
Glasmästarstugan
Finns i A1:11 - A1:15. Byggd 1840.
Första boende : Änkan Anna Persdotter.
Klofsten Finns i A1:3 - A1:17. Senare på Säfstaholms ägor.
Väderkvarnen Finns i A1:1 - A1:6.
Säfstaholms Krog Finns i A1:1 + A1:2.
Torp på Dammens ägor fr.o.m. A1:18 flyttade till Säfstas ägor.
Dammen Gården delas till två torp..
Dammsdal Finns i A1:8 - A1:17. Byggt 1828.
Första boende : Lars Andersson och Anna Maja Ersdotter.
Dammstugan Finns i A1:1 - A1:17.
Dammslund Finns i A1:10 - A1:17. Byggt 1830.
Första boende : Per Persson och Kerstin Ersdotter.
Dammsberg Finns i A1:11 - A1:17. Byggt 1837.
Första boende : Lars Jonsson och Ingrid Olsdotter.
Tegelslagar-
stugan
Finns i A1:5 - A1:17.
Tegelslagar-
torp
Finns i A1:1 - A1:17.
Sandmostugan Finns i A1:13 - A1:17.
Torp mm. fr.o.m. A1:18 på Säfstaholms ägor.
Bondestad Finns i A1:16 + A1:17.
Posthuset
Stationshuset
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-04. Uppdat. 2006-07-23.