Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VANNALA
Mantal Övre Vannala 1 Mantal Frälse.
Mellan Vannala 1 Mantal Frälse.
Nedre Vannala 2 Mantal Frälse.
Alla under Säfstaholm.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Övre Vannala : Marsjö rote.
Mellan och Nedre Vannala : Gäringe rote.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
Övre Vannala :
A1:244, 2A:721, 3B:1, 4B:1, 5B:1, 6B:1, 7C:1, 8D:259, 9D:258, 10D:293, 11C:1, 12C:1, 13C:1, 14C:1, 15C:1, 16C:1, 17C:1.
Norra och Nedre Vannala :
A1:188, 2A:547, 3A:729, 4A:234, 5A:282, 6A:292, 7B:312, 8B:309, 9B:309, 10B:329, 11B:398, 12B:446, 13B:148, 14B:157, 15B:148, 16B:145, 17B:144.
Hela Vannala : A1:18C:148, 19C:155, 20C:174, 21C:203, 22C:232.
A2:1C:690, 2C:762, 3C:919, 4C:919, 5C:906.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vannala 1 fr. + 1 fr. + 1 fr + 1 fr. + skatteutjord + skatteutäng. pädhar j vandalom 1397 SRP 2893, swni j wandalom 1433 13/6 RAperg, Niels j vendala 1480 13/11 RAperg, wandalle 1535 ghj, enn gård i offre wenndela, i Nidre Wenndela enn gard, enn Gård ibjdem omkr. 1540 jb över Kerstin Nilsdotters (Grip) efterlämnade gods, Biographia, Göran Gyllenstierna, RA, vandala 1551 jb, wandala 1554 jb, wandala 1559 jb, tl, 1560 jb, vandala 1561 jb, wandala 1562 frl, wanndala 1568 jb, vandala 1585 jb, Wannala 1626 bskl, 1642 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635
Torp på Övre Vannalas ägor. ( A1:1 - A1:17 ).
Hagstugan Finns i alla böckerna.
Fr.o.m. A1:8 på Norra / Nedre Vannalas ägor.
Starrkällan Finns i alla böckerna. Nedbrunnet på 1960-talet.
Starrkällan
Nr.2
Finns i A1:11 - A1:14.
Första boende : Jon Andersson och Brita Olsdotter.
Torp på Norra / Nedre Vannala. ( A1:1 - A1:17 )
Fr.o.m. A1:18 hela Vannala.
Vannala
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Axelslund Finns fr.o.m. A2:4.
Första boende : Slaktaren Erik Axelsson.
Glasmästar-
stugan
Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Dammens ägor.
Granhult Finns fr.o.m. A2:5. Byggt 1918. Skogvaktarboställe.
Första boende : Karl Simon Boström.
Hagtorp Finns fr.o.m. A1:8. Byggt 1823.
Första boende : Lars Gustafsson och Ingeborg Olsdotter.
Ilinge Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Lagölets ägor.
Vannalalund
( Gamla )
Finns i A1:7 - A1:15. Byggd 1810. Raserat 1860.
Första boende : Lars Andersson och Ingrid Persdotter.
Vannalalund
( Nya )
Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1877.
Första kända boende : Avsk.sold. Gustaf Wandell f.1824-06-07
vid Södra Viksätter och Charlotta Gabrielsdotter f.1823-06-08
vid Viks Husartorp.
Vannalastugan Finns fr.o.m. A1:4.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-03. Uppdat. 2009-05-30.