Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LAGÖLET
Mantal 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:238, 2A:687, 3A:867, 4A:288, 5A:355, 6A:365, 7B:392, 8B:386, 9B:386, 10B:415, 11B:507, 12B:, 13B:269, 14B:268, 15B:264, 16B:257, 17B:254, 18C:67, 19C:71, 20C:74, 21C:82, 22C:89.
A2:1C:536, 2C:653, 3C:771, 4C:768, 5C:766, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lagölets ägor.
Anderstorp Finns i fr.o.m. A1:4. Tidigare på Karstorps ägor.
Ilinge Finns i A1:1 - A1:17. Senare på Vannalas ägor.
Lagölsstugan Finns i A1:15 - A1:20. Byggd 1859.
Första boende : Erik Larsson och Brita Andersdotter.
Rensnidartorp Frälsetorp, förr 1/8 Mantal.
Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Karstorps ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-02. Uppdat. 2006-07-23.