Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman KARSTORP
Mantal 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:230, 2A:667, 3A:849, 4A:282, 5A:347, 6A:357, 7B:383, 8B:378, 9B:378, 10B:405, 11B:494, 12B:550, 13B:253, 14B:253, 15B:250, 16B:244, 17B:242, 18D:104, 19D:104, 20D:103, 21D:104, 22D:108.
A2:1D:957, 2E:1613, 3D:957, 4D:1622, 5E:1575, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Karstorp, 1/4 fr. Karlztorp 1591 tl, Carstorp, karstorp 1594 jb, Karlstorp 1595 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Karstorps ägor.
Anderstorp Finns i A1:1 - A1:3. Senare på Lagölets ägor.
Hagstugan Finns i A1:16 - A1:20. Byggd 1862.
Första boende : Carl Johan Olsson f.1806-08-14 i Kristbergs sn.
och Katarina Andersdotter f.1812-12-15 i Regna sn.
Rensnidartorp Frälsetorp, förr 1/8 Mantal.
Finns i A1:1 - A1:17. Senare på Lagölets ägor.
Vitmossen,
Finskstugan
Finns i A1:1 - A1:17. Senare på Ullevis ägor.
Västorp Frälsetorp, förr 1/8 Mantal.
Finns i A1:1 - A1:17. Senare på Säfstas ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-02. Uppdat. 2006-07-23.