Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ULLEVI
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:234, 2A:679, 3A:861, 4A:285, 5A:352, 6A:362, 7B:389, 8B:383, 9B:383, 10B:411, 11B:500, 12B:557, 13B:261, 14B:260, 15B:256, 16B:250, 17B:247, 18D:133, 19D:133, 20D:130, 21D:131, 22D:140.
A2:1D:989, 2E:1659, 3D:991, 4D:1662, 5E:1615, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ullevi ägor.
Sandstugan Finns fr.o.m. A1:5.
Ullevitorp Finns fr.o.m. A1:10. Byggt 1834.
Första boende : Jon Andersson f.1776-04-03 i V.V.
Vitmossen Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Karstorps ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-03. Uppdat. 2006-07-25.