Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SÄFSTAHOLM
Mantal 3 Mantal Frälse. Säteri.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:186, 2A:537, 3A:719, 4A:231, 5A:272, 6A:87, 7B:304, 8B:298, 9B:298, 10B:318, 11B:385, 12B:431, 13B:130, 14B:128, 15B:126, 16B:121, 17B:121, 18C:109, 19C:115, 20C:119, 21C:130, 22C:128.
A2:1C:594, 2C:723, 3C:870, 4C:866, 5C:858, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Sävstaholm, 3 fr säteri, och Sävsta, 1 fr + 1 fr + 1 fr + 1 fr. curiam meam sigwalstadhä ... eadem kuria sigwalstadhi ... de fructibus in sigwalstadhom 1308 SD 2, s.530 or, j säwistom atta örtughland jordh oc halfft annat notawarp j tisnär syo 1382 7/3 LStBperg, alt thet gods ther välboren man her magnus bänctzsson aff mik köpt haffwer som är säuista oc eet torp 1452 28/1 RAperg, i Vester och Öster Säwesta 1454 30/11 regest hos Lundgren, s.134, min gods säuista som ränter tre töne korn och tolff öra päningha oc eth torp ther vndher liggher som hether täppa som gar aff sex öre ... fornämde thwa garda som är säuista oc täppa 1456 29/2 RAperg, 4 1/2 artighelandh j säffuistum ok eth torpp ther när som hether täppa ... som skyller ij marc 1465 20/8 DN 16, s.245 or, jönis i sewatzstom 1467 1/5 RAperg, en gaardh j säwistha 1477 u.d. RAperg, Jöns Kätilson i Sävistom 1486 regest Norrköp.medeltidsurk, s.212, iij garde j Säuistä by Karll rentter xij öre, Jöns Stensson rentter xij öre Oleff Paale rentter xiiij öre 1498 A.Trolles jb, s.88, allan klosthers deel y westhswnnerste gardenom y Säwesthom ... förnämdha godz y Säwesthom som renther x öre peninge 1525 21/10 RAperg, Seuasthe fierdinng, seuasta 1535 ghj, Sevestada 1551 jb, Säffuesta, Säfuesta 1561 jb, 1626 bskl.
I vårt arkiv. Lantbostämmoprotokoll från första halvan av 1800-talet
och många andra dokument.
Torp mm. på Säfstaholms ägor.
Banvaktstugan
Nr.
75>102>116>113
Finns fr.o.m. A1:16. Byggd 1862.
Första boende : Karl Jansson och Anna Lisa Olsdotter.
Grindstugan Finns i A1:20 + A1:21. Byggd 1885.
Första boende : Änkan Ingrid Larsdotter.
Källstugan,
Hästhagsstugan
Finns i A1:8 - A1:17. I A1:7 på Dammens ägor.
Senare på Säfstas ägor.
Pyrmont Finns i A1:15 - A1:17. Byggt 1860. Senare på Säfstas ägor.
Första boende : Anders Persson och Anna Olsdotter.
Säfstalund
( Nr.1 )
Finns i A1:14 - A1:17. Senare på Säfstas ägor.
Första boende : Erik Larsson och Kerstin Andersdotter.
Säfstalund
Nr.2
Finns i A1:13 - A1:17. Byggt 1850. Senare på Säfstas ägor.
Första boende : Erik Larsson och Ingrid Persdotter.
Säfstalund
Nr.3
Finns i A1:13 - A1:17. Byggt 1850. Senare på Säfstas ägor.
Första boende : Erik Nilsson och Kerstin Olsdotter.
Säfstatorp Finns i A1:14 - A1:17. Tidigare och senare på Säfstas ägor.
Tegelbruket Finns fr.o.m. A1:22.
Torp mm. på Säfstaholms ägor, fr.o.m. A2:2 flyttade till
Bondestads distrikt. ( Senare = Municipalsamhället.)
Apoteket Finns fr.o.m. A1:20. Rivet på 70-talet.
Bondestad Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Dammens ägor.
Södra
Bondestad
Finns fr.o.m. A2:1.
Hotellet Finns fr.o.m. A1:19. Rivet på 50-talet. Ersatt med nuvarande byggnad.
Klofsten Finns fr.o.m. A1:18. Rivet på 1960-talet. Tidigare på Dammens ägor.
Vingåkers
Mejeri
Finns fr.o.m. A1:18.
Posthuset Finns fr.o.m. A1:20. Tidigare på Dammens ägor.
Stationshuset
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-03. Uppdat. 2006-07-24.