Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman STORA LUNDBYSKOG
Mantal 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Lunda
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:418, 2B:313, 3B:152, 4B:150, 5B:132, 6B:127, 7C:171, 8D:416, 9D:416, 10D:458, 11D:399, 12D:124, 13A:125, 14D:120, 15D:114, 16D:97, 17D:74, 18E:188, 19E:188, 20E:185, 21E:190, 22E:211.
A2:1E:1399, 2G:1538A, 3E:2099, 4E:2099, 5F:2012, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stora Lundbyskog, 1 sk, och Lilla Lundbyskog, 1/2 fr. Olaff sonasson vppa lundbo skogh 1458 19/3 RApapp, Olaff pa lundhaschogom 1458 23/6 RAperg, lundbyskogh 1535 ghj, Lumbeskogh, lundbyskogh 1551 jb, lunboskogh 1554 jb, Lundbyskog 1559 jb, Lundbyskogh 1559 tl, Lundby Skogh 1561 jb, Lundbyschog 1562 frl, Lundbyskogh 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Stora Lundbyskogs ägor.
Andreelund Byggd 1850. Öde 1894.
Första boende : Anders Petter Persson f.1825-02-23 i V.V. och
Anna Stina Jansdotter f.1824-05-26 V.V.
Sista boende : Anna Stina Persdotter d.1894-04-07.
Ekskogen Byggt 1873.
Första boende : Arbetskarlen Lars Ersson f.1828-10-23 i V.V. och
Ingrid Ersdotter f.1839-01-02 i V.V.
Emtorp
Ämmetorp
Byggt 1797. Raserat 1880.
Första boende : Avsk.sold. Olof Mört och Anna Olsdotter.
Sista boende : Pigan Karin Persdotter f.1832-05-02 i V.V.
Elverslund Byggt 1832. Öde 1915.
Första boende : Torp. Erik Ersson f.1793-08-12 i V.V. och
Brita Larsdotter f.1794-01-17 i V.V.
Sista boende : Sömmerskan Johanna Matilda Olsson
f.1870-07-01 i V.V. Utflyttad 1915.
Hellby Byggt 1900.
Första boende : Gustaf Andersson f.1869-11-06 i V.V..
Kaga Byggt 1892.
Första boende : Änkan Johanna Andersdotter f.1818-12-22 i
Hällestads sn. och dottern Johanna Olsdotter f.1855-05-03 i V.V.
Lilla Skogalund Byggt 1834. Med t.o.m. A1:19.
Första boende : Torp. Jan Nilsson f.1780 i Österåkers sn. och
Kerstin Olsdotter f.1783-12-20 i Österåkers sn.
Lundbytorp Finns fr.o.m. A1:1. Öde 1900.
Sista boende : Änkan Ingrid Persson f.Olsdotter,
f.1812-03-11 i V.V. d.1900-03-21 vid Lundbytorp.
( Nya ) Lundaholm Byggt 1852.
Första boende : Torp. Johan Petter Johansson f.1821-10-07 i V.V. och Ingrid Jonsdotter f.1808-01-10 i V.V.
Kom från Elverslund 1852.
Nyängslund Finns i A1:14 - A2:2.
Undantag för : Husman Olof Olsson f.1812-02-11 i V.V. och
Anna Ersdotter f.1810-09-28 i V.V.
Straffad för stöld, hemgång och fylleri 1840.
Olofsstugan Finns i A1:2 - A1:19.
Persberg Byggt 1840.
Första boende : Per Ersson f.1805-12-09 i V.V. och
Anna Ersdotter f.1815-04-25 i V.V.
Skogaholm Byggt 1849. Raserat 1899.
Första boende : Torp. Olof Jonsson f.1806-02-20 i V.V. och
Anna Persdotter f.1810-03-25 i V.V.
Sista boende : Änklingen Olof Olsson f.1836-08-16.
Stora
Lundbyskogs-
stugan
Finns fr.o.m. A1:1 - A1:20.
se Jonsätter på Lunda ägor.
Utgölet
Uddgölet
Byggt 1808. Öde 1886.
Första boende : Torp. Olof Olsson f.1765 i V.V.
Sista boende : Anna Katarina Bergstedt f.1806-01-09 d.1886-03-26.
Utgölsstugan Finns i A1:8 - A1:19.
senare på Åtorps ägor.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-06. Uppdat. 2006-07-25.