1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman STORA LUNDBYSKOG
Hemmanstyp
1635
Skatte- eller Kronohemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Anders i Stora Lundbyskog hade 1635 följande boskap :
 • 1 Fåle
 • 1 Vuxet sto
 • 1 Ungt sto
 • 1 Oxe
 • 5 Kor
 • 1 Tjur
 • 2 Stutar
 • 5 Kvigor
 • 4 Vuxna får
 • 2 Unga får
 • 3 Vuxna getter
 • 2 Unga getter
 • 2 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 3 Spannar

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 2 Daler och 8 öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-10.