Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÅTORP
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Billsbro
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Lunda
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:414, 2B:307, 3B:148, 4B:146, 5B:128, 6B:124, 7C:167, 8D:413, 9D:413, 10D:392, 11D:392, 12D:116, 13A:115, 14D:111, 15D:106, 16D:89, 17D:68, 18E:228, 19E:228, 20E:227, 21E:238 22E:263 .
A2:1E:1451, 2G:1594A, 3E:2162, 4E:2161, 5F:2071, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Åtorp el. Rödkärr (-storp ), 1/2 sk. Ååtorp 1606 hjl, 1611 jb, Åtorp 1611 hjl, 1614 jb, Rökerstorp 1617 Älvsb.lösen, Röker 1626 bskl, Åtorp 1642 mtl, Röökerr 1691 C 10, s.181, Rökärr eller Åhtårp 1739, 90:2.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Åtorps ägor.
Eriksdal Byggt 1876.
Första boende : Erik Ersson f.1829-02-15 i Regna sn. och
Anna Magnidotter f.1828-10-19 i Skedevi sn.
Norra
Åtorpsstugan,
Hagby
Finns fr.o.m. A1:3.
Södra
Åtorpsstugan
Byggt 1824. Finns t.o.m. A1:17.
Första boende : Torp. Per Persson f.1785-10-06 i V.V. och
Ingrid Olsdotter f.1786-05-14 i V.V.
Utgölsstugan Endast A1:19E:232 och 20E:232.
Tidigare på Stora Lundbyskogs ägor.
Åtorpslund Byggt 1842.
Första boende : Torp. Lars Persson f.1812-04-16 i V.V. och
Ingrid Jonsdotter f.1810-03-03 i V.V.
Änglund Byggt 1864.
Undantag för : Olof Persson f.1827-12-01 i V.V. och
Kerstin Persdotter f.1835-01-04 i V.V.
Ärenstugan Finns i A1:5 - A1:14.
Första boende : Jöns Jonsson och Anna Gustafsdotter.
Österäng Byggt 1901.
Första boende : Frans August Qvist f.1849-12-23 och
Anna Sofia Eriksson f.1848-02-25 i Lännäs sn.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-07. Uppdat. 2006-07-23.