Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LUNDA
Mantal Nr 1. Mellan- ( Bonna-) gården, 1 Mantal Kronoskatte.
Nr 2. Norrgården, 1 Mantal Kronoskatte, Rusthåll.
Nr 3. Södergården, 1 Mantal Kronoskatte.
Nr 4. Frälsegården, 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Berga
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Lunda
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:312, 2B:373, 3B:274, 4B:332, 5B:213, 6B:204, 7B:255, 8C:7, 9C:7, 10C:5, 11D:439, 12D:165, 13A:171, 14D:162, 15D:158, 16D:135, 17D:103, 18E:151, 19E:151, 20E:149, 21E:154, 22E:172.
A2:1:E1359, 2F:1486, 3E:2041, 4E:2041, 5F:1956, 6F: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Lunda, 1 sk + 1 sk + 1 sk + 1 fr. joan i Lundom 1399 SRP 3055, joan pädherson j Iwndom, Matthis j Iwndom 1458 19/3 RApapp, joan i lundhom, mattis i lundom 1458 23/6 RAperg, Lunda, lundha 1535 ghj, Lundenn, lund 1551 jb, lunda 1554 jb, Lunda 1561 jb, 1562 frl, 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lunda ägor.
Lunda Mellangårds Soldattorp, Ängtorp Finns i alla böckerna.
Lunda Södergårds Soldattorp, Hagalund Finns i alla böckerna.
Lunda Norrgårds Husartorp, Rosenholm Finns i alla böckerna.
Lunda Frälsegårds Soldattorp Finns i alla böckerna.
Berg Byggt 1830. Nedbrunnet 200?, återuppbyggt.
Första boende : Avsk.husaren Carl Claesson Bergström f.1791 Ö.V: och Brita Karlsdotter f.1791 V.V.
Björka Fr.o.m. A2:3.
Första boende : Erik Olsson Skog f.1865-10-22.
Björklunda Byggt 1895.
Första boende : Avsk.sold. Per Lund f.1843-05-16 V.V. och Kerstin Olsdotter f.1845-12-15 V.V.
Bosällstugan Fr.o.m. A1:4. Raserad 1851.
Brandstugan Fr.o.m. A1:2. Numera raserad.
Eriksberg Byggt 1875.
Första boende : Skomakaren Erik Olsson f.1840-08-02 i V.V. och Kerstin Persdotter f.1842-12-03 i V.V.
Eriksdal Byggt 1877. Raserat 1911.
Första boende : Avsk.sold. Per Erik Lundberg f.1827-08-28 i V.V. och Johanna Olsdotter f.1828-10-02 i V.V.
Erikslund Byggt 1868.
Första boende : Erik Ersson f.1845-05-07 och Brita Olsdotter f.1844-06-08.
Fredstorp, Fridsdal Byggt 1829. Raserat 1891.
Första boende : Jan Jansson och Brita Jonsdotter.
Fårhagsstugan Finns i A1:1 - 7. Raserad 1817.
Sista boende : Änkan Maja Jansdotter d.1817.
Gustafsberg Byggt 1830.
Första boende : Lars Persson f.1805 och Anna Olsdotter f.1808.
Gölstugan Byggd 1817. Raserad 1821.
Första boende : Olof Olsson Spång f.1791-04-25.
Haga Byggt 1881.
Första boende : Fd.Smeden Karl Fredrik Österberg f.1819-10-30 V.V. och Albertina Åkerström f.1823-01-26 i V.V.
Hagalund Byggt 1872.
Första boende : Arbetaren Lars Ersson f.1832-09-25 i V.V. och Brita Persdotter f.1840-05-08 i V.V.
Hjalmarsborg Byggt 1920.
Första boende : Erik Hjalmar Schwartz f.1880-07-13 i V.V.
Hällstugan (Gamla) Raserad 1823.
Hällstugan (Nya) Finns fr.o.m. A1:14.
Hästorp Med fr.o.m. A1:2. Raserat 1881.
Sista boende : Lars Ersson f.1839-06-15 i V.V. och Ingrid Larsdotter f.1843-05-22 i V.V.
Hästorpsstugan Byggt 1885.
Första boende : Anders Magnus Dahlman f.1831-11-22 i Gerdhems sn. och Kerstin Larsdotter f.1843-02-02 i V.V.
Hävdstugan Finns fr.o.m. A1:1 - A1:19.
Jansberg Finns i A1:6 - A1:13.
Första boende : Jan Jansson f.1752.
Jeriko Finns fr.o.m. A1:2.
Johannisberg Byggt 1848. Med t.o.m. A1:21.
Första boende : Avsk.husaren J.E. Lätt f.1821 i Bodarne och C.C. Hammarström f.1811-09-27 i Fellingsbro.
Johannislund Byggt 1854.
Första boende : Torparen Johan F. Wahlin f.1821-05-23 i V.V. och Anna Maja Jonsdotter f.1819-07-18 i V.V.
Jonsätter, Ljungsätter Byggt 1883.
Första boende : Arbetskarlen Karl August Johansson f.1835-02-03 i V.V. och Johanna Persdotter f.1829-09-03 i V.V.
Karlslund Byggt 1832. Med t.o.m. A2:3.
Första boende : Olof Bergstedt f.1799-08-24 V.V. och Karolina Ersdotter f.1796 i Mora. "Lefva illa, han super, bägge makarna brottsliga".
Kristinelund Byggt 1815. Raserat 1832.
Första boende : Stina Persdotter f.1779-05-22. Hennes man soldat Winter rymt 1812 från Viks soldattorp.
Krogstugan, Ärnebäckstorp Finns i A1:7 - 13.
Kärrstugan (Gamla) Raserad 1827.
Kärrstugan (Nya) Byggd 1849. Raserad 1882.
Första boende : Avsk.sold. Sven Rahm f.1798-11-28 och Brita Persdotter f.1801-03-28 i V.V.
Larslund Byggt 1842. Raserat 1846, åter 1858.
Första boende : 1842 Lars Olsson f.1811-09-30.
Första boende : 1858 Lars Larsson f.1812-07-22 och Ingrid Larsdotter f.1815-09-24.
Lillängsstugan Finns i A1:2 + 3 + 4 + 5.
Lunda Skola Finns fr.o.m. A1:18. Nedbrunnen på 1980-talet. Ersatt med en villa..
Lundaborg Byggt 1873.
Första boende : Krukmakaren Anders Gustaf Andersson f.1821-06-02 i Strängnäs och Anna Olsdotter f.1824-04-11 i V.V.
Lundaholm Finns i A1:7 + 8.
Lundbo Byggt 1814. Raserat 1843, åter i A1:15 - 19.
Första boende : Avsk.sold. Erik Lundgren f.1772 och Anna Andersdotter.
Lundbyholm Byggt 1874. Öde i A2:3.
Första boende : Avsk.husaren Lars Erik Lundin f.1823-03-03 i Sköllersta sn. och Maria Christina Widlund f.1819-10-11 i V.V.
Lundegård Lanthandel = 1/8 Mantal Lunda Norrgård. Handlanden Ernst Edvard Palmér f.1851.
Lundsätter Byggt 1876.
Första boende : Anders Andersson f.1844-04-10 i Julita sn. och Kerstin Persdotter f.1842-07-20 i V.V.
Lövholmen Byggt 1911,
Första boende : Karl Karlsson f.1882-07-01 V.V. och Edit Maria ? f.1892-01-04 i V.V.
Lövhällsstugan, Lövhälla Finns fr.o.m. A1:3.
Norra Lundastugan Finns i A1:1 - A1:19.
Boende 1800 : Skomakaren Olof Olsson f.1777-03-14 V.V. och Kerstin Andersdotter
Nybrolund Byggt 1814.
Första boende : Avsk.husaren Lundberg f.1750 och Karin Ersdotter.
Nylund Byggt 1858.
Förste boende : Skomakaren Per Johan Winberg f.1830-02-13 V.V. och Johanna Persdotter f.1814-03-31.
Olofslund Byggt 1873.
Första boende : Änklingen Olof Olsson f.1822-09-21 i V.V.
Persdal Byggt 1821.
Första boende : Per Olsson f.1761 och Brita Larsdotter f.1764.
Rödtkärret, Rökärr Utgård till Lunda Frälsegård.
Skogstorpsstugan Finns i A1:1 - 7. Raserad 1819.
Sista boende : Anna Jonsdotter f.1749-08-08 i V.V.
Spatorp, Spadtorp Finns fr.o.m. A1:2.
Spatorpsstugan Byggd 1814. Raserad 1846.
Ende boende : Barnaläraren Bengt Engström f.1766 i Sköllersta sn. och Greta Ersdotter f.1766 i Askers sn.
Stenstugan Finns i A1:2 - A2:4. Idag raserad.
Första boende : Olof Larsson och Ingrid Larsdotter.
Strömsholm Byggt 1906.
Första boende : Skomakaren Georg Harry Palmqvist f.1879-01-06 i V.V. och Edla Matilda Gustafsson f.1885-12-16 i St.Malms sn.
Södra Hävdstugan Byggd 1840. Raserad i A2:4.
Södra Spatorp Byggt 1865.
Första boende : Torparen Olof Jonsson f.1828-07-06 V.V. och Kerstin Ersdotter f.1826-09-04 V.V.
Tallbacken Byggt 1890.
Första boende : Avsk.sold. Gustaf Erik Lundqvist f.1836-11-12 i Skedevi sn. och Johanna Persdotter f.1829-09-03 i V.V.
Valborgsstugan Finns i alla böckerna.
Nedbrunnen 2003-04-22 i samband med en större gräsbrand.
Vattendalen, Vattudalen Finns fr.o.m. A1:2.
Västra Bosällstugan Byggd 1843. Endast A1:12:193.
Första boende : Johan Fredrik Dalin f.1821-05-23 i V.V.
Västra Hällalund .
Västra Nybrostugan Byggd 1815. Med t.o.m. A1:15.
Första boende : Anders Ersson f.1776 och Anna Jonsdotter f.1776.
Västra Vattendalen Byggt 1878.
Första boende : Skräddaren Per Persson f.1851-04-27 V.V. och Karolina Olsdotter f.1847-02-11 i Regna sn.
Västra Ärnebäcksstugan Finns i A1:1 - 6.
Änglund Byggt 1820. Raserat 1854.
Första boende : Avsk.husaren. Lars Lundberg f.1777-12-09 V.V. och Anna Gustafsdotter.
Ängstugan Finns i A1:1 + 3 + 4 + 5.
Boende : avsk.sold. Karl Bergbom och Maja Nilsdotter.
Ärenvenstugan, Ärenvedstugan Finns i A1:1 - A1:11. Raserad 1839.
Östra Hällalund Byggt 1822. Numera raserat.
Första boende : Anders Ersson f.1788-01-27 V.V. och Brita Persdotter f.1785-02-27.
Östra Nybrostugan Med fr.o.m. A1:5. Raserad 1904.
Sista boende : Anna Larsson f.Larsdotter f.1838-08-14 i V.V.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-10-31. Uppdat. 2006-07-24.