Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HÄLLERÅD
Mantal 1 Mantal Kronoskatte.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:436, 2B:639, 3B:381, 4B:313, 5B:321, 6B:309, 7D:386, 8C:134, 9C:134, 10C:142, 11E:621, 12E:30, 13E:32, 14E:37, 15E:46, 16E:41, 17E:41, 18D:10, 19D:10, 20D:10, 21D:10, 22D:16.
A2:1D:866, 2E:846, 3D:1247, 4D:1252, 5D:1191, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Hälleråd, 1 sk. olaff holgersson i hellerodh 1431 3/11 RAperg, Hellerudh 1535 ghj, Hälleriitt, Hällarydtt 1551 jb, hellerodth 1554 jb, Hellarudh 1559 jb, hellarid 1559 tl, Hellerod 1561 jb, Hällarydtt 1564 jb, helleråd 1626 bskl, Hällerådh 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Hälleråds ägor.
Hälleråds
Soldattorp,
Hälla
Finns i alla böckerna.
Hälla efter 1900. ( ca )
Haga Finns i A1:20 - A1:22. Byggt 1881. Öde 1891.
Första boende : Avsk.sold Per Hellgren f.1825-01-01 i V.V. och
Anna Charlotta Persdotter f.1827-07-30 i Längbro sn.
De inflyttade från Hälleråds Soldattorp 1881.
Hagalund Finns i A1:12 - A2:5. Byggt 1840. Öde i A2:5.
Första boende : Torparen Per Larsson f.1803-05-22 i V.V. och
Kerstin Larsdotter f.1804-01-31 i V.V.
De inflyttade från Nylund 1840.
Sista boende : Olof Fredinand Sundkvist f.1848-11-20 i V.V.
Nära blind. d.1916-10-27.
Hällerådsstugan Finns i A1:1 - A1:5. Raserat 1800.
Sista boende : Änkan Maja Olsdotter och sönerna Per och Lars.
Hällstugan Finns fr.o.m. A1:15. Byggt 1861.
Första boende : Olof Olsson f.1827-03-16 i V.V. och
Brita Ersdotter f.1828-06-09 i V.V.
De inflyttade från Äsphult ( p.44 ) 1861.
Norra
Gölstugan
Finns i A1:1 - A1:11. Raserad 1838.
Sista boende : Torparen Per Larsson f.1803-05-22 i V.V.
Södra
Gölstugan
Finns i A1:4 - A1:21. Raserad 1815. Återuppb. 1828.
Sista boende (1815) : Brita Stina Andersdotter f.1767-02-22
i Svennevads sn.
Första boende (1828) : Torparen Olof Ersson f.1782-07-17 i V.V.
och Brita Ersdotter f.1787-10-20 i V.V.
Olofslund Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1864.
Första boende : Arbetaren Olof Larsson f.1839-06-06 i V.V. och
Maja Stina Ersdotter f.1828-07-20 i V.V.
Sandmon Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1854.
Första boende : Anders Petter Andersson f.1825-01-25 i V.V.
och Kerstin Ersdotter Wihr.
De inflyttade från Hjälmarsnäs ( p.63 ) 1854.
Sjöhult Finns fr.o.m. A1:15. Byggt 1859.
Första boende : Skomakaren Erik Persson f.1822-01-16 i V.V.
och Eva Lotta Jonsdotter f.1832-??-31 i Lännäs sn.
Perslund Finns i A1:15 - A1:17. Byggt 1856. Senare på Ristorps ägor.
Första boende : Torparen Per Persson f.1818-09-15 i V.V.
och Anna Ersdotter f.1824-06-23 i V.V.
Kungsbacken Endast A1:2B:649. Senare på Läppe ägor.
Lindbols
Skola
Finns i A1:18 - A1:21. Före och efter på Lindbols ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-13. Uppdat. 2005-07-23.