Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LÄPPE
Mantal 3/4 ( förr 1 ) Mantal Kronoskatte. Gästgiveri.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:446, 2B:673, 3B:392, 4B:326, 5B:339, 6B:325, 7D:402, 8C:149, 9C:149, 10C:158, 11E:646, 12E:57, 13E:59, 14E:60, 15E:71, 16E:67, 17E:67, 18D:46, 19D:46, 20D:47, 21D:47, 22D:52.
A2:1D:900, 2E:888, 3D:1291, 4D:1305, 5D:1245, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Läppe, 3/4 ( förr 1 ) sk. vppa Läppo qwärn oc Läppa Torpastadha ( på baksidan: ) Läppa quärn 1409 SD ns 2, s.168 or, leppa 1535 ghj, Leppo 1540 jb, 1542 jb, Leppha 1551 jb, leppe 1554 jb, Leppo 1559 tl, 1561 jb, Läppa 1626 bskl, 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Läppe ägor.
Hjälmarsberg Finns fr.o.m. A1:7. Byggt 1820.
Första boende : Olof Ersson f.1782-07-07 vid Äsphult, V.V.
och Brita Ersdotter f.1787-12-24 i V.V.
Hjälmarsnäs Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1851.
Första boende : Skepparen Erik Wiberg f.1816-02-03 i V.V. och
Kerstin Ersdotter f.1825-09-24 i V.V.
De inflyttade 1851 från Jonaslund.
Hjälmsätter Finns i A1:8 - A2:4. Byggt 1824. Öde 1913.
Första boende : Torparen Lars Larsson f.1794-05-08 vid Läppe
och Kerstin Jakobsdotter f.1794-02-26 i V.V.
De inflyttade från Läppe gård 1824.
Sista boende : Torparen Per Larsson f.1840-04-09 i V.V.
och hans syster Ingrid Larsson f.1829-03-11.
Hävdstugan Finns i A1:3 - A1:6. Byggd 1811.
Första boende : Nils Persson f.1743-09-01 och Katrin
Gustafsdotter f.1780-05-07.
Norra
Kungsbacka-
stugan
Finns i A1:3 - A1:9. I A1:2 på Hälleråds ägor. Raserad 1828.
Södra
Kungsbacka-
stugan,
Kungsbacken
Finns fr.o.m. A1:5. Byggd 1799.
Första boende : Änkan Maja Persdotter f.1761 och döttrarna
Anna och Brita Larsdotter.
Kvarntorp Finns fr.o.m. A1:15. Byggt 1858.
Första boende : Per Larsson f.1817 i V.V. och Anna Olsdotter
f.1820 i V.V.
Läppe Hamn Finns fr.o.m. A1:16.
Läppe Kvarn Finns fr.o.m. A1:2.
Västra
Läppestugan
Finns i A1:2 - A1:18. Öde 1857.
Östra
Läppestugan
Finns i A1:7 - A1:10. Raserad 1830.
Sandängsstugan Finns i A1:1 + A1:2.
Uggelboda Finns i alla böckerna.
Åkerslund Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1853.
Första boende : Avsk.husaren Erik Åkerlund f.1806-10-09 i V.V.
och Brita Persdotter f.1802-10-10.
Östra
Åkerslund,
Tomtebo
Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1870. Tomtebo från 1905.
Första boende : Handlanden Carl August Aulin f.1828-08-07 i
Stora Malms sn. och Karolina Matilda Andersdotter
f.1838-09-21 i Hedemora sn.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-17. Uppdat. 2006-07-23.