1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman LÄPPE
Hemmanstyp
1635
Skatte- eller Kronohemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Erik i Läppe hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 1 Sto
 • 1 Ungt sto
 • 2 Oxar
 • 6 Kor
 • 1 Tjur
 • 2 Stutar
 • 4 Kvigor
 • 6 Gamla får
 • 6 Unga får
 • 3 Risbitar
 • 8 Gamla getter
 • 7 Unga getter
 • 1 Vuxet svin
 • 2 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 3 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 3 Daler och 10 öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-18.