Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LINDBOL
Mantal 1/2 Mantal Kronoskatte.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:432, 2B:631, 3B:378, 4B:309, 5B:315, 6B:305, 7D:381, 8C:129, 9C:129, 10C:136, 11E:613, 12E:22, 13E:23, 14E:27, 15E:30, 16E:27, 17E:27, 18D:32, 19D:33, 20D:34, 21D:34, 22D:38.
A2:1D:886, 2E:868, 3D:1272, 4D:1282, 5D:1221, 6G:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Lindbol, 1/2 sk. Lindeboll 1580 jb, Lindebol 1590, 1691 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lindbols ägor.
Hagtorp Finns fr.o.m. A1:13. Byggd 1850.
Första boende : Per Andersson f.1819-06-25 i V.V. och
Kerstin Olsdotter f.1812-10-01 i V.V.
De inflyttade från Gäringe 1850.
Kärrhagen Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1850. Idag raserat.
Undantag för : Lars Persson f.1824-02-24 i V.V. och
Kristina Olsdotter f.1822-04-19 i V.V.
De inflyttade från Nysätter ( p.33 ) 1854.
Lindbols
Skola
Finns i A1:17. Senare på Hälleråds ägor.
Första boende : Erik Johan Werner f.1833-03-10 i Grythyttan och
Karolina Saxin f.1848-09-19 i Grythyttan. Gifta 1870-01-08.
Linddalen
Lindalen
Finns i A1:12 - A2:2. Byggt 1845. Raserat 1903.
Första boende : Husman Erik Persson f.1817-01-20 i Österåkers sn.
och Brita Olsdotter f.1822-08-02 i Österåkers sn.
De inflyttade från Lindbol 1845.
Lindesnäs Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1878.
Första boende : Erik Olsson Lindholm f.1851-06-29 i V.V. och
Kristina Ersdotter f.1851-01-29 i Lindbol, V.V.
Lindesnäs
Nr.2,
Lövhagen
Finns fr.o.m. A2:5.
Lindholmen Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1866. Öde i A1:5.
Första boende : Per Ersson f.1830-05-10 i V.V. och
Anna Jonsdotter f.1825-10-20 i V.V.
Lindåsen Finns fr.o.m. A1:12. Byggt 1841.
Första boende : Torparen Lars Larsson f.1796-10-08 i V.V. och
Ingeborg Ersdotter f.1798-05-10 i V.V.
Norra
Lindbolsstugan
Finns i A1:3 - A1:9.
Första boende : Skomakaren Olof Ersson och Anna Ersdotter.
Södra
Lindbolsstugan
Finns i A1:1 - A1:16. Raserad före 1866.
Första boende : Avsk.sold. Erik Malmberg f.1738 och
Kerstin Larsdotter f.1739-01-12.
Lundtorp Finns fr.o.m. A1:16.
Undantag för : Husman Lars Mattsson f.1819-01-22 i Österåkers sn.
Anna Andersdotter f.1811 i V.V.
Nysätter Finns fr.o.m. A1:12. Byggt 1846.
Första boende : Lars Persson f.1824-02-24 i V.V. och
Kristina Olsdotter f.1822-04-19 i V.V.
De inflyttade från Vittorp 1846.
Sjölunda Finns i A1:12 - A2:4. Byggt 1840.
Undantag för : Husmannen, Änklingen P.Wingqvist f.1790-09-19.
( Norra )
Stensätter
Finns fr.o.m. A1:8. Byggt 1828.
Första boende : Torparen Olof Olsson f.1777-02-06 i V.V. och
Anna Ersdotter f.1792-12?-23 i V.V.
De inflyttade 1828 från Norra Lindbolsstugan (= Stensätter ??)
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-10. Uppdat. 2006-07-24.