Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman RISTORP
Mantal 1/4 Mantal Kronoskatte.
Rote
( t.o.m. A1:17 )
Vretsta
Distrikt
( fr.o.m. A1:18 )
Lindbol
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:448, 2B:689, 3B:399, 4B:331, 5B:348, 6B:333, 7D:410, 8C:158, 9C:158, 10C:166, 11E:655, 12E:65, 13E:68, 14E:69, 15E:82, 16E:80, 17E:80, 18D:62, 19D:62, 20D:63, 21D:63, 22D:67.
A2:1D:915, 2E:907, 3D:1314, 4D:1328, 5D:1268, 6G:.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ristorps ägor.
Bergholmsstugan Finns i A1:3 - A1:5. Ödelagd 1800.
Sista boende : Nils Persson och Kerstin Jonsdotter.
Katrineholm Finns i A1:16 - A1:20. Byggt 1859.
Första boende : Änkan Karin Larsdotter f.1805-12-17 i V.V.
Kristineholm Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1859.
Första boende : Änkan Kristina Larsdotter Kagg f.1808-04-24.
Katrinelund Finns fr.o.m. A1:17. Undantag.
Ristorpsstugan Finns i A1:1 + A1:2, A1:4 + A1:5, A1:8 - A1:14.
Perslund Finns fr.o.m. A1:17. Tidigare på Hälleråds ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-24.