Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BÅSENBERGA
Mantal Västergården 1 Mantal Skattefrälse under Skenäs.
Östergården 1 Mantal Skattefrälse, 3/8 under Skenäs.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Under Skenäs = Vintergatans distrikt.
Ej under Skenäs =
A1:18 - A2:2 Kyrkodistriktet, fr.o.m. A2:3 Viks distrikt.
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:11, 2A:27, 3A:47, 4A:36, 5A:19, 6A:20, 7A:24, 8A:24, 9A:24, 10A:26, 11A:31, 12A:38, 13D:44, 14A:43, 15A:47, 16A:47, 17A:47.
Under Skenäs : 18A:18, 19A:20, 20A:20, 21A:19, 22A:15.
A2:1A:14, 2A:17, 3A:25, 4A:25, 5A:25.
Ej under Skenäs : 18E:6, 19E:9, 20C:10, 21C:11, 22C:12.
A2:1C:462, 2C:543, 3C:1137, 4C:1135, 5C:1076, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Bossenberga, 1 fr. + 1 fr. joar i bosnaberghum .... eet örisland oc tw penninxland i bosnaberghum 1381 SRP 1585, Niclis Skräddare i Bosnaberghom 1409 SD ns2, s.168 or, Niclis innan Bossnaberghum 1409 SD ns2, s.173 or, siw päningsland jordh liggiande i Bossnabärghom i östra ändalaghino i Niclissa Skräddara teghe 1409 SD ns2, s.464, tw öres landh iordt ( i marg.: och j peningxland ) i bossnabärghom ... näst widh thet örtughlandit som liggir näst östra ändelaghina i sama byy 1426 efter 24/6 RAperg, adherthon pänings landh iord j bosnabergom liggiande j wästra ändhelaghina ... laures olaffswoni j bosnaberghom ... laures j bosnaberghom ... eth örtogh landh iorth j sama by liggiande wppsidhis widh laures tegh östan fore 1435 13/6 RAperg Thomas i Busnaberghum 1452 25/2 RAperg, et öresland iordh oc v päningxlandh iordh i boosnaberghom ... Thomas lauresson i boosnaberghom 1460 UUBperg, bosnebergh 1535 ghj, Båsnaberg bosznabergh 1551 jb, bosnabergh 1554 jb, bosmeberga 1559 tl, Bosznebergh 1561 jb, Bussenbergh 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Båsenbergas ägor. Endast i Viks rote.
Bagghult
Finns i A1:3 - A1:6.
Norra
Bergaholm
Finns i A1:3 - A1:13.
Brinkstugan Finns i A1:3 - A1:13.
Båsenbergsstugan Finns endast i A1:2A:41.
Lilla
Båsenbergsstugan
Finns i A1:5 - A1:7. Byggd 1798. Öde 1813.
Första boende : Kerstin Marcusdotter + två oä barn.
Bältstickarstugan Finns i A1:1 - A1:14. Raserad 1851.
Hindriksberg Finns i A1:4 - A1:13. Byggt 1792.
Första boende : Hindrik Svensson och Anna Olsdotter.
Jakobsdal Finns i A1:1. - A1:14. Nedbrunnet 1851.
Lillevad,
Lilla Vad
Finns ej i HFL. Raserat före A1:1.
Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Oppstugan Finns i A1:1 - A1:7.
Samma som Oppstugan på Skårsnäs ägor ?
Skenäs
Fattighus
Finns i A1:11 - A1:17. Senare på Skenäs ägor.
Skenäs Såg Finns i A1:9 - A1:17. Byggt 1830. Senare på Skenäs ägor.
Första boende : Erik Larsson och Kerstin Ersdotter.
Skomakarstugan Finns i A1:1 - A1:13.
Torp på Båsenbergas ägor, i Viks Rote, senare i Vintergatans distrikt.
Båsenberga
Östergårds
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Båsenberga
Västergårds
Soldattorp,
Hällbäcken
Finns i alla böckerna.
Hästnäs Finns fr.o.m. A1:3.
Södra
Logölet
Finns fr.o.m. A1:10. Byggt 1830.
Första boende : Olof Jonsson och Kerstin Larsdotter.
Loviseberg Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1866.
Första boende : Avsk.korpralen Lars Johan Österlund och
Greta Lovisa Holmberg.
Nyängen Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1851.
Första boende : Lars Larsson och Ingrid Persdotter.
Sjölunda Finns fr.o.m. A1:3.
Sjöstugan Finns fr.o.m. A1:15.
Första boende : Per Persson och Anna Larsdotter.
Såghagen Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1852.
Första boende : Per Ersson och Brita Olsdotter.
Såghagsstugan Finns i A1:1 - A1:7 och fr.o.m. A1:9. Återuppbyggt 1830.
Första boende 1830 : Erik Ersson och Brita Persdotter.
Tutorp Finns i alla böckerna.
Torp på Båsenberga ägor, i Viks Rote > Kyrkodistriktet > Viks distrikt.
Annelund Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1889.
Första boende : Muraren Per August Wandell och Anna Olsdotter.
Södra
Bergaholm
Finns i A1:3 - A1:21.
Västra
Bergaholm
Finns i A1:7 - A2:3. Byggt 1820.
Första boende : Lars Persson och Karin Ersdotter.
Blomsterbacka Finns i A1:4 - A2:4. Byggt omkring 1790. Öde 1915.
Första boende : Per Olsson och Brita Ersdotter.
Båsenberga
Fattiggård,
Ålderdomshem
Finns fr.o.m. A1:19. Ersatt med Humlegården 196?.
Gölstugan Finns i A1:2 och A1:6 - A2:5. Öde 1916.
Hagalund Finns i A1:18 - A2:1. Byggt 1875.
Första boende : Olof Olsson och Brita Persdotter.
Johanslund Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1864.
Första boende : Per Johan Larsson och Kerstin Larsdotter.
Nysättersstugan Finns i A1:8 - A2:2. Byggt 1829.
Första boende : Olof Jonsson och Kerstin Ersdotter.
Nytorp Finns i A1:19 - A2:5. Byggt 1879. Raserat 1919.
Första boende : Erik Mårtensson och Karin Ersdotter.
Torsberg Finns i A1:16 - A1:18 och fr.o.m. A2:3. Byggt 1861.
Första boende 1861 : Per Persson och Anna Greta Persdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-31. Uppdat. 2006-07-23.