Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SKÅRSNÄS
Mantal 3/4 ( förr 1 ) Mantal Frälse under Skenäs.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:37, 2A:69, 3A:113, 4A:63, 5A:53, 6A:55, 7A:57, 8A:55, 9A:56, 10A:64, 11A:76, 12A:85, 13D:94, 14A:93, 15A:99, 16A:98, 17A:98, 18A:78, 19A:78, 20A:78, 21A:78, 22A:71.
A2:1A:72, 2A:85, 3A:105, 4A:112, 5A:113, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Skårsnäs, 3/4 ( förr 1 ) fr. skorsnes 1535 ghj, skårsnes 1551 jb, Skorsnäs 1554 jb, skarsnäs 1559 tl, Skorssnäs 1561 jb 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Skårsnäs ägor.
Djupdalen,
Skårsnäs
Soldattorp
Finns i A1:1 och fr.o.m. A1:4. I A1:2 + A1:3 på Hagtorps ägor.
Oppstugan Finns fr.o.m. A1:12. Byggd 1842.
Första boende : Avsk.sold. Per Skarp och Maja Andersdotter.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-29. Uppdat. 2006-07-24.