Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HAGTORP
Mantal 1/8 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:3?, 2A:65, 3A:107, 4A:62, 5A:51, 6A:52, 7A:55, 8A:54, 9A:54, 10A:62, 11A:73, 12A:82, 13D:91, 14A:90, 15A:96, 16A:95, 17A:85, 18A:44, 19A:44, 20A:44, 21A:44, 22A:38.
A2:1A:36, 2A:41, 3A:62, 4A:64, 5A:64, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Hagtorps ägor.
Björksätter Finns i A1:2 - A1:17. Senare på Skenäs ägor.
Djupdalen,
Skårsnäs
Soldattorp
Finns i A1:2 + A1:3. Tidigare och senare på Skårsnäs ägor.
Skyttstugan,
Sköttstugan
Finns i A1:2 - A1:17. Senare på Skenäs ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-27. Uppdat. 2006-07-23.