Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SKENÄS
Mantal Skenäs, 1 ( förr 2 ) Mantal Frälse Säteri.
Sammanslaget med :
Björknäs, 1/4 ( förr 1 ) Mantal Frälse Säteri.
Sund, 1/4 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:51, 2A:91, 3A:159, 4A:77, 5A:75, 6A:81, 7A:82, 8A:74, 9A:74, 10A:85, 11A:101, 12A:111, 13D:121, 14A:121, 15A:126, 16A:127, 17A:128, 18A:68, 19A:68, 20A:68, 21A:68, 22A:61.
A2:1A:60, 2A:69, 3A:87, 4A:94, 5A:96, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Skenäs, 1 ( förr 2 ) fr. gunnar i skedhanäsi 1379 SRP 2893, Skädenes fierdingx, Skedenes 1535 ghj, Skedanes 1551 jb, Skede näss 1554 jb, skedanes 1559 tl, Skenäs 1561 jb, 1626 bskl.
Björknäs, 1/4 ( förr 1 ) fr. biörkenäs 1535 ghj, birkanes 1551 jb, berkenäs 1554 jb, biörkenes 1559 tl, Börckenäs 1561 jb, Birkanes 1564 jb, Biörkenäs 1626 bskl.
Sund, 1/4 ( förr 1 ) fr. sunden 1535 ghj, Sundena 1551 jb, Szundh 1554 jb, sundh 1559 tl, 1561 jb, Sundena 1564 jb, Sundh 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Skenäs ägor.
Skenäs
Fattighus
Finns i A1:18 + A1:19. Tidigare på Båsenbergas ägor.
Skenäs
Såg
Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Båsenbergas ägor.
Björksätter Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Hagtorps ägor.
Skyttstugan,
Sköttstugan
Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Hagtorps ägor.
Näset Finns fr.o.m. A1:22. Byggt 1895.
Första boende : Fiskaren Erik Jansson och Johanna Lundgren.
Kristinelund Finns fr.o.m. A2:2.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-01. Uppdat. 2006-07-24.