1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman LILLA VAD
Hemmanstyp
1635
Skattehemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Per i Lilla Vad hade 1635 följande boskap :
 • 1 Ko
 • 1 Kviga
 • 2 Gamla får
 • 1 Ungt får
 • 4 Gamla getter
 • 4 Unga getter

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • Inget

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 20 Öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-12.