Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VINTERGATAN
Mantal Västra Vintergatan, 1 Mantal Frälse.
Mellan Vintergatan, 1/2 ( förr 1 ) Mantal Frälse. Avhyst.
Östra Vintergatan, 1 Mantal Frälse.
Alla under Skenäs.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:39, 2A:71, 3A:117, 4A:65, 5A:55, 6A:58, 7A:59, 8A:57, 9A:57, 10A:66, 11A:78, 12A:88, 13D:97, 14A:97, 15A:102, 16A:102, 17A:101, 18A:86, 19A:86, 20A:86, 21A:86, 22A:78.
A2:1A:79, 2A:92, 3A:112, 4A:119, 5A:119, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Vintergata, Mellangården 1/2 fr, Västra 1 fr, Östra 1 fr. Wintergatha 1469 7/9 RAperg, eth gothz som kallas litzle vinthergatha 1474 27/2 RAperg, en gaard j wynnthergatw ... j westre ändanom i bynom som aarligan rentther tre marcer reda peningre 1482 18/10 RAperg, j wyntthergatw 1482 20/10 RAperg, i Wintthergatw 1438 Stockholms tänkebok II:1 s.410, vintergatu 1535 ghj, Wyntergatw Retterdöme 1540 jb, Wintergatu 1542 jb, winttergatu, vintergatu 1551 jb, wintergato, winthergato 1561 jb, Wintergatuu, Wintergatu 1562 frl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Vintergatans ägor.
Västra
Vintergatans
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Östra
Vintergatans
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Vintergatans
Skola
Finns fr.o.m. A1:17. Byggd 1866.
Hushällan
Hushällsstugan
Finns i A1:1 - A1:9 och fr.o.m. A1:18.
Däremellan på Östra Nordankärrs ägor.
Karlavagnen Finns fr.o.m. A1:20. Byggd 1885.
Första boende : Fd. rättaren Per Jonsson och Anna Jonsdotter.
Nordantorp Finns fr.o.m. A1:2. Idag raserat.
Nydal Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Östra Nordankärrs ägor.
Östra
Nysätter
Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Östra Nordankarrs ägor.
Rostorp,
Winterrosen
Finns fr.o.m. A1:4.
Stjälpsten Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Moens ägor.
Stenkviststugan Finns fr.o.m. A2:1.
Tallsätter Finns i A1:4 - A1:17. Före och efter på Östra Nordankärrs ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-27. Uppdat. 2006-07-25.