Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman MOEN
Mantal 1/4 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:49, 2A:89, 3A:155, 4A:76, 5A:73, 6A:78, 7A:79, 8A:72, 9A:72, 10A:83, 11A:99, 12A:109, 13D:119, 14A:119, 15A:124, 16A:125, 17A:126, 18A:56, 19A:56, 20A:56, 21A:56, 22A:50.
A2:1A:49, 2A:58, 3A:76, 4A:79, 5A:80, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
.
I vårt arkiv. ..
Torp på Moens ägor.
Torpet
Moen
Fr.o.m. A1:17 delas gården Moen i fyra torp.
Södra
Moen
Västra
Moen
Norra
Moen
Vretstugan Finns i A1:3 - A1:7. Raserad 1818.
Stjälpsten Finns i A1:5 - A1:17. Tidigare på Låttras ägor.
Senare på Vintergatans ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-27. Uppdat. 2006-07-24.