Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LÅTTRA
Mantal 1 Mantal Kronoskatte. Rusthåll.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:47, 2A:83, 3A:145, 4A:73, 5A:69, 6A:74, 7A:75, 8A:69, 9A:69, 10A:80, 11A:95, 12A:104, 13D:115, 14A:115, 15A:119, 16A:119, 17A:118, 18A:50, 19A:50, 20A:50, 21A:50, 22A:44.
A2:1A:43, 2A:49, 3A:68, 4A:70, 5A:70, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Låttra, 1 sk. lottra 1535 ghj, luttra 1551 jb, lottra 1554 jb Lattra, Låttra 1559 jb, lottra 1561 jb, 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Låttras ägor.
Låttra
Husartorp
Lodensborg
Finns i alla böckerna.
Låttra
Kvarn
Finns i A1:4 - A1:7. Byggd 1790.
Första boende : Mjölnardrängen Claes Ferngren och Brita
Abrahamsdotter.
Låttrastugan Finns i A1:9 - A2:4. Byggd 1831.
Första boende : Anders Andersson och Stina Jonsdotter.
Sofieberg
Nr.1
Låttra Nybygge
Finns fr.o.m. A1:10. Byggt 1836.
Första boende : Lars Olsson och Anna Ersdotter.
Sofieberg
Nr.2
Finns i A1:11 - A1:18.
Stjälpsten Finns i A1:1 - A1:4. senare på Moens ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-04. Uppdat. 2006-07-24.