Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÖSTRA NORDANKÄRR ( Nordankärr u. Skenäs )
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Vintergatan
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:??, 2A:79, 3A:135, 4A:71, 5A:65, 6A:69, 7A:71, 8A:65, 9A:65, 10A:75, 11A:88, 12A:98, 13D:108, 14A:108, 15A:113, 16A:113, 17A:112, 18A:62, 19A:61, 20A:61, 21A:61, 22A:55.
A2:1A:54, 2A:63, 3A:81, 4A:85, 5A:86, 6B:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Saknas
I vårt arkiv. ..
Torp på Östra Nordankärrs ägor.
Norra
Nordankärr
Fr.o.m. A1:17 delas gården Östra Nordankärr i fyra torp.
Södra
Nordankärr
Västra
Nordankärr
OBS!
Se även hemmanet
Västra Nordankärr
Östra
Nordankärr
Hushällsstugan,
Hushällan
Finns i A1:10 - A1:17. Tidigare och senare på Vintergatans ägor.
Nya
Hushällsstugan
Finns i A1:10 - A1:13. Byggd 1830.
Första boende : Per Andersson och Brita Ersdotter.
Nydal Finns i A1:2 - A1:17. Senare på Vintergatans ägor.
Östra
Nysätter
Finns i A1:2 - A1:17. Senare på Vintergatans ägor.
Tallsätter Finns i A1:2 + A1:3 och fr.o.m. A1:18.
Däremellan på Vintergatans ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-27. Uppdat. 2006-07-24.