Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman VÄSTERVIK
Mantal 1 Mantal Frälse under Säfstaholm.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:222, 2A:645, 3A:827, 4A:273, 5A:336, 6A:346, 7B:370, 8B:365, 9B:365, 10B:392, 11B:479, 12B:533, 13B:236, 14B:236, 15B:233, 16B:226, 17B:223, 18D:138, 19D:138, 20D:135, 21D:136, 22D:146.
A2:1D:995, 2E:1665, 3D:996, 4D:1669, 5E:1622, 6C:.
Från
Vingåkersboken del 2.
av C. I. Ståhle.
Västervik, 1 fr. en gard westerwis rentter xij öre 1498 A.Trolles jb, s.88. westerviik 1535 jb, vestravik 1551 jb, uesteruik 1559 jb, Westeruick 1561 jb, 1562 frl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Västerviks ägor.
Bromshult Finns i A1:1 - A1:17. Senare på Lytterstas ägor.
Högby Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Lytterstas ägor.
Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Jarlsberg Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Oppsalas ägor.
Myngen Finns i alla böckerna.
Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Älingstorp Finns i A1:1 - A1:17. Senare på Lytterstas ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-03. Uppdat. 2006-07-25.