Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman OPPSALA / UPPSALA
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:214, 2A:619, 3A:803, 4A:262, 5A:321, 6A:331, 7B:354, 8B:349, 9B:349, 10B:374, 11B:457, 12B:510, 13B:212, 14B:212, 15B:208, 16B:201, 17B:201, 18D:117, 19D:117, 20D:115, 21D:115, 22D:122.
A2:1D:972, 2E:1638, 3D:974, 4D:1641, 5E:1594, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Uppsala, 1 fr. wpsale rentter ij mark 1498 A.Trolles jb, s.88. vpsala 1535 jb, 1551 jb, opsall 1554 jb, Wpsala 1561 jb, 1562 frl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd.
Torp på Oppsalas ägor.
Oppsala
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Bäckstugan Finns fr.o.m. A1:3.
Första boende : Anders Ersson och Brita Bengtsdotter.
Jarlsberg Finns i A1:10 - A1:17. Byggt 1834. Senare på Västerviks ägor.
Första boende : Avsk.korp. Johan Jarl f.1783-01-23 i Stigtomta sn.
och Brita Jonsdotter f.1770-08-21 i Lerbo sn.
Katrineberg Finns fr.o.m. A1:16.
Första boende : Sold.änkan Hedda Catharina Persdotter Munter
f.1818-06-21 i Östra Vingåkers sn.
Lövlunda Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1887.
Första boende : Avsk.sold. Lars Gustaf Sahlin f.1833-11-29 i Ö.V.
och Brita Maja Larsdotter f.1829-06-21 vid Lyttersta, V.V.
Oppsala Skola Finns fr.o.m. A1:18.
Oppsalatorp Finns fr.o.m. A1:9. Byggt 1831.
Första boende : Avsk.sold. Lars Elg f.1764-08-?? i V.V. och Brita Persdotter f.1763-09-15 vid Ellfalla Soldattorp, V.V.
Perstorp Finns fr.o.m. A1:10. Byggt 1832.
Första boende : Per Ersson f.1803-05-10 vid Ekeberg, V.V. och
Anna Larsdotter f.1804-10-12 i V.V.
Rosenhem Första boende : Skolläraren Karl Roos f.1836-02-19 vid
Rosenlund, V.V. och Emma Charlotta Sandin f.1837-03-26 i
Strängnäs.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-03. Uppdat. 2006-07-24.