Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LYTTERSTA
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:224, 2A:665, 3A:837, 4A:276, 5A:341, 6A:351, 7B:375, 8B:370, 9B:370, 10B:397, 11B:484, 12B:539, 13B:241, 14B:241, 15B:239, 16B:233, 17B:230, 18D:107, 19D:107, 20D:106, 21D:106, 22D:110.
A2:1D:960, 2E:1620, 3D:961, 4D:1625, 5E:1578, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Lyttersta, 1 fr. lytista rentter vj öre 1498 A.Trolles jb, s.88. litista 1535 jb, lyttistadha 1551 jb, litesta 1554 jb, Lyttesta 1561 jb, Lyttersta 1562 frl, Lyttstadh 1667 ranns. om antikv. s.88.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Lytterstas ägor.
Bromshult Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Västerviks ägor.
Högby Frälsetorp, förr 1/8 Mantal.
Finns i A1:1 - A1:17. Senare på Västerviks ägor.
Boskaps- och utsädeslängd 1635
Mostugan Frälsetorp, förr 1/8 Mantal.
Finns i alla böckerna.
Sandvik Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Bärles ägor.
Sjöstugan Finns fr.o.m. A1:5.
Första boende : Carl Gustaf Fredriksson ( Bröms )
f.1747-06-20 vid Dammen, V.V.
Älingstorp Finns fr.o.m. A1:18. Tidigare på Västerviks ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-02. Uppdat. 2006-07-24.