Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BÄRLE
Mantal 1/2 Mantal Frälse under Säfstaholm.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Gäringe
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Oppsala
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:220, 2A:639, 3A:823, 4A:271, 5A:333, 6A:343, 7B:367, 8B:362, 9B:362, 10B:389, 11B:476, 12B:529, 13B:231, 14B:231, 15B:227, 16B:221, 17B:218, 18D:88, 19D:88, 20D:90, 21D:90, 22D:93.
A2:1D:942, 2E:1590, 3D:936, 4D:1600, 5E:1555, 6C:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Bärla, 1/2 fr. en gord i Berlöff 1/2 mark örtuger 1498 A Trolles jb, s.88, berla 1551 jb, 1554 jb, 1559 tl, berlo 1561 jb, Berlla 1562 tl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Bärles ägor.
Bärlestugan Finns i fr.o.m. A1:14. Byggd 1859.
Första boende : Torparen Erik Olsson f.1827-09-28 vid Bärle,
V.V. och Ingrid Olsdotter f.1836-01-18 vid Ellfalla, V.V.
Sandvik Finns i A1:1 - A1:17. Senare på Lytterstas ägor.
Västerlund Finns fr.o.m. A1:12.
Första boende : Fiskaren Lars Larsson f.1803-12-02 vid Lyttersta,
V.V. och Brita Stina Andersdotter f.1800-03-07 i Stora Malms sn.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-01-02. Uppdat. 2006-07-23.