Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman STUBBGÅRDEN
Mantal 1/8 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:, 2A:187, 3A:253, 4A:105, 5A:109, 6A:115, 7A:125, 8A:117, 9A:117, 10A:128, 11A:154, 12A:170, 13D:188, 14A:187, 15A:189, 16A:190, 17A:193, 18A:186, 19A:186, 20A:186, 21A:188 22A:195.
A2:1A:195, 2A:213, 3A:248, 4A:247, 5A:243.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stubbegården 1/8 fr. Stubbegården 1626 bskl, Stubbegården 1633 jb, Stubbegarden 1636 jb, Stubbegården 1642 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635
Torp på Stubbgårdens ägor.
Jonsätter Finns i A1:4 - A1:7. Tidigare och senare på Lilla Målkes ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-08-31. Uppdat. 2006-07-25.