Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman LILLA MÅLKE
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:75, 2A:189, 3A:255, 4A:106, 5A:111, 6A:117, 7A:126, 8A:118, 9A:118, 10A:129, 11A:155, 12A:171, 13D:189, 14A:188, 15A:190, 16A:191, 17A:194, 18A:155, 19A:154, 20A:154, 21A:154 22A:158.
A2:1A:158, 2A:175, 3A:207, 4A:209, 5A:208, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Molka, Stora, 1 sk, och Lilla, 1 fr. Molcke, målka 1551 jb, molkoo 1554 jb, malko 1559 jb, Målko 1559 tl, 1560 jb, Molckoo 1561 jb, Målka 1564 jb, molko 1587 tl, Mölka 1587 dombok s.84, Molcka 1626 bskl, Målcke 1642 mtl. .
I vårt arkiv. Boskaps- och Utsädeslängd 1635
Torp på Lilla Målke ägor.
Lilla Målke
Soldattorp,
Karlsro
Finns i alla böckerna.
Gustafsdal Finns fr.o.m. A1:9. Byggt 1830.
Första boende : Carl Gustaf Marks von Würtemberg och
Anna Persdotter Flodin.
Jonsätter Finns i A1:3 och A1:8 - A1:18. Byggt 1824.
A1:4 - A1:7 på Stubbgårdens ägor.
Första boende : Avsk.husaren Olof Holm och Brita Ersdotter.
Karlslund Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1871.
Första boende : Karl Olsson och Maja Stina Ekroth.
Olofstorp,
Vittorpsåsen
Finns i alla böckerna.
Tidigare kallat Molkatorp.
.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-01. Uppdat. 2006-07-24.