1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman STUBBGÅRDEN
Hemmanstyp
1635
Skatte- eller Kronohemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Jöns i Stubbgården hade 1635 följande boskap :
 • 1 Fåle
 • 2? Kor
 • 2 Kvigor
 • 1 Vuxet får
 • 1 Ungt får
 • 1 Ungt svin

 • Och använde så här mycket utsäde :
 • 1 Fjärding
  Och betalade så här mycket i skatt :
 • 20 Öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-12.