Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman KUBBETORP
Mantal 1/2 Mantal Skatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö.
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:504, 2B:29, 3B:192, 4B:169, 5B:153, 6B:145, 7C:194, 8D:439, 9D:439, 10D:480, 11C:160, 12C:160, 13C:184, 14C:182, 15C:182, 16C:180, 17C:180, 18F:87, 19F:87, 20F:90, 21F:92, 22F:97.
A2:1F:1572, 2H:1672, 3F:2355, 4F:2442, 5G:2367, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Kubbetorp, 1/2 fr. kubbatorp v öre vi peninge 1514 C 21, kwbbetörph ränthar v öre och vi penningar 1500-talets början C 40, Kobbatorp 1553 arvskifte, Hedar, s.307, kubbetorp 1554 jb, kubbetårp 1559 tl, Kubbetorp 1561 jb, kuletorp 1562 frl, Kubbetorp 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Kubbetorps ägor.
Hardemoen Finns i A1:1 - A1:10. Senare på Haddetorps ägor.
Melhult Finns fr.o.m. A2:2. Tidigare på Ölångs ägor.
Nysätter Finns A1:1 - A1:10. Senare på Haddetorps ägor.
Torsbro Finns i A1:1 - A1:6.
Överflyttat till Askers Socken, Örebro län.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-20. Uppdat. 2006-07-23.