Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HADDETORP / HATTORP
Mantal 1/2 Mantal Skatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp. OBS ! i Örebro län.
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö. OBS ! t.o.m. 1890 i Örebro län.
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:506, 2B:38, 3B:196, 4B:172, 5B:156, 6B:148, 7C:196, 8D:442, 9D:442, 10D:483, 11C:162, 12C:162, 13C:187, 14C:185, 15C:185, 16C:183, 17C:183, 18F:35, 19F:35, 20F:33, 21F:34, 22F:36.
A2:1F:1506, 2H:1583, 3F:2237, 4F:2234, 5G:2158, 6H: .
OBS ! Extra "SCB-kort".
Födda-vigda-döda finns på ett särskilt "SCB-kort" i Örebro län !
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Haddetorp el. Hattorp, 1/2 sk. molendinum nostrum aquaticum circa Haddäthorp situm. cum omnibus adiacenciis, quas ibidem possedimus 1360 15/2 SRP 445 (identiteten ej fullt säker ). Haddetorp 1556 jb, 1557 jb, haddetorp 1570 jb.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Haddetorps ägor. OBS ! T.o.m. 1890 i Örebro län.
Björnhult Finns i A1:1 - A1:6. Idag raserat.
Överflyttat till Askers socken, Örebro län. Se även Skrattorp
Haddelund Finns i A1:10 - A1:14. Byggt 1837.
Första boende : Claes Malmqvist och Ingrid Andersdotter.
Haddelund
2 x 1/20 Mtl.
Finns fr.o.m. A2:2.
Två utflyttade gårdar, 1/20 mantal var.
Haga Finns fr.o.m. A1:18.
Första boende : Johan Fredrik Kassman och Ulrika Sofia Tolf.
Hardemoen Finns fr.o.m. A1:11. Tidigare på Kubbetorps ägor.
Nysätter Finns fr.o.m. A1:11. Tidigare på Kubbetorps ägor.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-20. Uppdat. 2006-07-23.