Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman SKRATTORP
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:6 ) Svarttorp
OBS ! Flyttat till Askers sn. Örebro län.
Sidor i Husförhörslängd. A1:508, 2B:43, 3B:199, 4B:174, 5B:158, 6B:150.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Skrattorps ägor.
Skrattorps
Soldattorp
Finns i A1:1 - A1:6. Senare i Askers socken.
Soldaten tillhörde Nerikes Regemente.
Skrattorps-
stugan
Finns i A1:1 och A1:2.
Björnhult Flyttat till Asker samtidigt med Skrattorp.
Torsbro Flyttat till Asker samtidigt med Skrattorp.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-25.