Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÖLÅNG
Mantal Stora Ölång, 3/8 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Lilla Ölång, 1/2 ( förr 1 ) Mantal Frälse.
Båda under Högsjö Säteri.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Svarttorp
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Högsjö
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:500, 2B:13, 3B:183, 4B:162, 5B:147, 6B:140, 7C:188, 8D:434, 9D:434, 10D:476, 11C:153, 12C:154, 13C:176, 14C:174, 15C:174, 16C:172, 17C:172, 18F:144, 19F:144, 20F:145, 21F:145 22F:151.
A2:1F:1622, 2H:1730, 3F:2432, 4F:2505, 5G:2426, 6H: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Stora Ölång, 7/24 (förr 7/9) fr, Lilla Ölång, 1/2 (förr 1) fr, Ölångstugan 1/12 (förr 2/9) fr. i lille ölang ix öre vi peninge, store ölang xii öre vi peninge 1514 C 21, ölaangh ränthar ix öre och vi penningar, ebidem ränthar xii och vi penningar 1500-talets början C 40, ölandhe 1535 ghj, ölånghe 1551 jb, Södra Åållång, Stora Åållångh 1553 arvskifte, Hedar, s.307, Ölång, Lisle ölång 1561 jb, Öllångh 1562 frl, Öölångh, Lille Ölångh 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ölångs ägor.
Ölångs
Soldattorp,
Schullsjö
Finns i alla böckerna.
Fridlunda Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1887.
Första boende : Olof Olsson och Karolina Karlsdotter.
Udden Finns i A1:1 - A2:1.
Ölångsstugan Finns i alla böckerna.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-19. Uppdat. 2006-07-24.