Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÅSEN
Mantal Östergården 1 Mantal Kronoskatte.
Västergården 1 Mantal Kronoskatte.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vretsta
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:460, 2B:719, 3B:409, 4B:339, 5B:358, 6B:343, 7D:422, 8C:172, 9C:173, 10C:179, 11E:673, 12E:86, 13E:89, 14E:89, 15E:96, 16E:98, 17E:98, 18C:251, 19C:256, 20C:270, 21C:303, 22C:338.
A2:1C:795, 2D:894A, 3C:1030, 4C:1029, 5C:1020, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Åsen, 1 sk. + 1 sk. (på) åszen 1535 ghj, (på) åssann, (på) åsan, (y) åsszen 1551 jb, (på) åssen 1554 jb, (på) åsen, (p) åsen! 1559 jb, (på) Åsenn 1559 tl, (på) Åssenn, (på) Åszenn, 1561 jb, (på) Åsenn 1597 dombok. s.85,91, (på) åsen 1626 bskl, (på) Åsen 1667 Rannsakn. om antikv.,s.88.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Åsens ägor.
Åsens
Soldattorp,
Åsbo
Finns i alla böckerna.
Adolfsborg Finns i A1:21 - A2:4. Senare i Municipalsamhället. Byggt 1889.
Första boende : Skomakaren Gustaf Adolf Grönkvist och
Karolina Sundström.
Alby Finns fr.o.m. A1:22. Byggt 1894.
Första boende : Lars Jonsson och Brita Ersdotter.
Alsjö Finns fr.o.m. A2:5.
Anebo Finns fr.o.m. A2:5.
Anneberg Finns i A2:2 - A2:4. Senare i Municipalsamhället.
Annedal Finns fr.o.m. A2:5.
Emanus Finns i A2:1. - A2:4. senare i Municipalsamhället.
Enby Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1879.
Första boende : Olof Ersson Ås och Anna Larsdotter.
Eriksberg Finns i A1:11 - A2:4. Raserat 1915.
Eriksdal,
(Gamla)
Apoteket
Finns fr.o.m. A1:9. Byggt 1829. Raserat 197?.
Första boende : Provisor Anders Lennberg och Sofia Fröling.
Erikslund
(Gamla)
Finns i A1:7 - A1:9. Byggt 1822. Senare på Hacksta ägor.
Första boende : Erik Mårtensson Huss och Maria Jansdotter.
Erikslund
(Nya)
Finns fr.o.m. A2:1.
Fagersta Finns i A2:3 - A2:4. Byggt 1910. Senare i Municipalsamhället.
Falkenberg Finns fr.o.m. A2:5.
Framnäs,
Godtemplarlokalen
Finns i A2:2 - A2:4. Senare i Municipalsamhället.
Första boende : Vaktmästaren Per August Persson och
Anna Mathilda Löfgren.
Fridhem Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1855.
Första boende : Smeden Lars Larsson och Ingrid Ersdotter.
Furuhill,
Tallåsen
Finns fr.o.m. A2:3.
Furuholm Finns fr.o.m. A2:5.
Furulid Finns fr.o.m. A2:5.
Furuliden Finns i A2:2 - A2:4. Senare i Municipalsamhället.
Första boende : Snickaren Johan Johansson och
Anna Karlsson.
Grindstugan Endast A2:1:827.
Gustafsberg Finns fr.o.m. A1:14. Byggt 1853.
Första boende : Skräddaren Gustaf Albert Almberger f.1830-01-28 i Almby
och Maria Charlotta Johansson f.1831-12-26 i Sköllersta.
Gustafslund Finns fr.o.m. A1:22. Byggt 1892.
Första boende : Muraren Lars Gustaf Pettersson och
Karin Persdotter.
Gölstugan Finns i A1:8 - A1:9. Senare på Hacksta ägor.
Hagaberg Finns fr.o.m. A2:5.
Hagahill Finns fr.o.m. A2:5.
Hill Finns i A2:3 - A1:4. Byggt 1909. Senare i Municipalsamhället.
Höganlid Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1908.
Johannesberg Finns fr.o.m. A1:8. Byggt 1822.
Första boende : Johan Holmberg och Brita Jonsdotter.
Karlberg Finns i A1:18 + A1:19. Byggt 1874. Senare på Hacksta ägor.
Första boende : Urmakaren Edvard Anton Swebilius och
Anna Brita Persdotter.
Karlsborg Finns i A1:22 - A2:4. Byggt 1892. Senare i Municipalsamhället.
Första boende : Målaren Carl Fredrik Larsson och
Anna Emerentia Joelsdotter.
Karlsdal Finns i A1:12 - A2:4. Byggt 1840. Senare i Municipalsamhället.
Försa boende : Snickaren Per Gustaf Engqvist och
Brita Olsdotter.
Karlshill Finns fr.o.m. A2:5.
Larsberg Finns fr.o.m. A1:8. Byggt 1826.
Första boende : Kyrkvaktaren Lars Lustig och
Lisa Maja Karlsdotter.
Lorenzberg Finns i A2:3 - A2:4. Byggt 1908. Senare i Municipalsamhället.
Lövsta Finns fr.o.m. A2:5.
Marielund Finns i A1:22 - A2:4. Byggt 1891. Senare i Municipalsamhället.
Första boende : Soldat Claes August Mård och
Maria Albertina Malmström.
Nybygge,
Snusboda
Finns i A1:9 - A1:18. Byggt 1827.
Första boende : Lars Ersson och Anna Maja Persdotter.
Nybylund Finns fr.o.m. A2:4. Byggt 1912.
Första boende : Johan August Åkerlind.
Norra
Prästkärrsstugan
Finns i A1:1 - A1:10 och A1:13 - A1:17.
I A1:11 och A1:12 på Hacksta ägor.
Södra
Prästkärrsstugan
Finns i A1:6 - A1:20. Raserad 1883.
Rosenborg Finns fr.o.m. A2:5.
Sandhälla Finns i A1:3 - A1:11.
Sandtorp Endast A1:6B:340. Senare på Brene ägor.
Sandåsen Finns i A1:8 - A1:15. Byggt 1823.
Första boende : Sockenskräddaren Per Persson och Ingrid
Jonsdotter.
Solhem Finns fr.o.m. A2:4. Byggt 1917.
Första boende : Jakob Jakobsson.
Sommarhill Finns fr.o.m. A2:5.
Stendalen,
Manneberg
Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1862.
Sveaborg Finns fr.o.m. A2:5.
Vennersberg Finns i A1:19 - A2:4. Byggt 1875. Senare i Municipalsamhället.
Första boende : Skräddaren Johannes Wennerström och
Kerstin Ersdotter.
Viborg Finns i A2:2 - A2:4. Senare i Municipalsamhället.
Första boende : Joel Alexius Ljungström och Hilma Wilhelmina
Johansson.
Vilan Finns i A2:1 - A2:4. Byggt 1896. Senare i Municipalsamhället.
Wilhelmsberg,
"Smyginn"
Finns fr.o.m. A1:14.
Åbo,
Åsens samfällda
ägor
Finns i A1:19 - A2:4. Senare i Municipalsamhället.
Åborg Finns fr.o.m. A2:4.
Åkersdal Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1910.
Första boende : Anders Gustaf Åkervall.
Åland Finns i A2:2 - A2:4. Byggt 1906. Senare i Municipalsamhället.
Åsavi Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1916.
Första boende : Johan Alfred Wahlstedt.
Åsbolund Finns fr.o.m. A1:6. Byggt 1808.
Första boende : Per Ersson och Brita Andersdotter.
Åsbostugan Finns i A1:1 - A1:3.
Åsbostugan
Norra
Finns i A1:4 - A1:14.
Åsbostugan
Södra
Finns i A1:4 - A1:17.
Åsby Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1889.
Åsens
Bönhus
Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1878.
Första boende : Kolportören Nils August Liljeqvist.
Åsens
Hotell
Endast A1:20C:279.
Åsenstugan Endast A1:459.
Åsstugan
Mellan-
Finns i A1:11 - A1:14.
Åsstugan
Norra,
"Uddevalls
Kaffeboda"
Finns i A1:7 - A2:2.
Åsstugan
Södra
Finns i A1:7 - A1:12 Raserad 1840.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-09. Uppdat. 2011-01-19.