Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HACKSTA ( Hagsta )
Mantal 1 Mantal Kronoskatte. Rusthåll.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vretsta
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:466, 2B:741, 3B:418, 4B:352, 5B:372, 6B:356, 7D:440, 8C:194, 9C:194, 10C:198, 11E:697, 12E:114, 13E:114, 14E:115, 15E:121, 16E:123, 17E:123, 18C:23, 19C:28, 20C:29, 21C:32, 22C:33.
A2:1C:478, 2C:564, 3C:661, 4C:657, 5C:657, 6D:.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Hacksta, 1 sk. Jönes i hakastom 1397 SRP 2893, olaff i hakasthom 1458 23/6 RAperg, niels j hakuasta 1460 8/11 RAperg, laures nilsson oc jönes nilsson i haktstä 1471 efter 13/1 RAperg, Håkistom 1535 ghj, hakkestadha 1551 jb, hakesta 1554 jb, hackesta 1559 jb, hakelsta 1559 tl, Hakesta 1561 jb, hackesta 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Hacksta ägor.
Hacksta
Husartorp,
Hagaborg
Finns i alla böckerna.
Adolfsro Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1873.
Första boende : Snickaren Herman Fredrik Harald Norström och
Karin Larsdotter.
Annero Finns fr.o.m. A2:3. Byggt 1908.
Första boende : Karl Peter Leonard Sjölin och Anna Eugenia
Keding.
Brännvinslund Finns i A1:12 + A1:13.
Boende : Smeden Karl Persson Bergström f.1812-01-03 i Hvarf sn.
och Anna Katarina Johansdotter f.1814-12-22 i Åsby sn.
Lönnkrögare, pliktat för fylleri 1843. Till Floda sn. 1850.
Dalby Finns fr.o.m. A1:19. Byggt 1876.
Första boende : Lars Jonsson och Kerstin Persdotter.
Eriksro Finns i A1:20 - A2:3. Byggt 1876. Sammanslaget med Nora.
Första boende : Erik Ersson.
Erikslund
( Hussens )
Finns i A1:10 - A2:4. Raserat 1912.
Första boende : Erik Mårtensson Huss och Maria Johansdotter.
Sista boende : Stina Lotta Andersdotter f.1821-11-04.
Fredrikslund Finns fr.o.m. A2:3.
Första boende : Oskar Wall.
Gölstugan Finns fr.o.m. A1:10. Tidigare på Åsens ägor.
Hackstalund Finns i A1:8 - A1:21. Byggt 1822.
Första boende : Erik Wingblad och Brita Ersdotter.
Hackstastugan Finns i A1:1 - A1:6. och fr.o.m. A1:8. Återuppbyggd 1825.
Första boende ( 1825 ) : Lars Ersson och Karin Olsdotter.
Hagby Finns fr.o.m. A1:17.
Karlberg
( Hussens )
Finns fr.o.m. A1:20. I A1:18 + A1:19 på Åsens ägor.
Karlsro Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1882.
Första boende : Erik Persson och Brita Persdotter.
Lindesberg Finns i A1:6 - A1:9. Senare på Åsens ägor.
Mattieholm Finns i A1:3 - A1:14 och fr.o.m. A1:16. Ras. 1850. Återub. 1862.
Första boende ( 1862 ) : Brita Olsdotter.
Mattielund
( Mattsalund )
Finns fr.o.m. A1:12. Byggt 1841.
Första boende : Olof Ersson och Anna Olsdotter.
Nora Finns fr.o.m. A1:16. Byggt 1863.
Första boende : Snickaren Herman Fredrik Norström och
Karin Larsdotter.
Norrsätter Finns i A1:16 - A1:20. Byggt 1863. Raserat 1881.
Första boende : Avsk.husaren Erik Haglund och Anna Andersdotter.
Nyby Finns fr.o.m. A1:20. Byggt 1885.
Första boende : Per Olsson och Anna Larsdotter.
Norra
Prästkärrsstugan
Finns i A1:10 - A1:12. Tidigare och senare på Åsens ägor.
Solliden Finns fr.o.m. A2:5. Byggt 1917.
Första boende : Adolf Olsson och Kristina Jonsson.
Södra
Haga
Finns fr.o.m. A1:21. Byggt 1889.
Första boende : Trädgårdsmästaren Carl Johan Lundqvist och
Brita Katarina Andersdotter.
Västra
Haga
Finns fr.o.m. A1:18. Byggt 1879.
Första boende : Kopparslagaren Gustaf Nordmark och
Anna L.... Larsdotter.
Östra
Haga
Finns fr.o.m. A1:17. Byggt 1865.
Första boende : Trädgårdsmästaren Carl Johan Lundqvist.
Sandstugan Finns i A1:3 - A1:9. Byggd 1780. Fr.o.m. A1:10 på Åsens ägor.
Första boende : Avsk.husaren Erik Hagström och Anna Olsdotter.
Uddnäs Finns fr.o.m. A2:4. Byggt 1916.
Första boende : Oskar Herman Lindblad.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-25. Uppdat. 2006-07-23.