Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman BRENE
Mantal Stora Brene, 1 Mantal Frälse.
Lilla Brene, 1/2 ( förr 1 ) Mantal Frälse. Avhyst.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vretsta
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:454, 2B:709, 3B:405, 4B:338, 5B:357, 6B:339, 7D:417, 8C:166, 9C:166, 10C:174, 11E:666, 12E:77, 13E:79, 14E:79, 15E:89, 16E:88, 17E:88, 18C:2, 19C:2, 20C:2, 21C:2, 22C:3.
A2:1C:453, 2C:529, 3C:628, 4C:628, 5C:628, 6D: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Brene, Stora och Lilla, 1 fr. + 1/2 fr. bredene 1535 ghj, bredena 1551 jb, breda 1554 jb, breden 1559 jb, Lisla breden 1559 tl, lilla bredenn, stora bredenn 1560 jb, lilla breden, bredenn 1560 tl, Breene 1561 jb, Lilzebredenne, Stora Bredenne 1562 frl, Bredena 1564 jb, bredene 1568 jb, lille bredene, stora bredene 1585 jb, St.Brene, l Brene 1626 bskl, Breene 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Brene ägor.
Brene
Soldattorp
Finns i A1:1 - A1:3. och fr.o.m. A1:18.
A1:4 - A1:17 se Harbacken på Henala ägor.
Brenestugan Finns i A1:1 - A1:3 och A1:6 - A2:2.
Grindstugan Finns i A1:16 - A2:1. Byggd 1860.
Första boende : Lars Larsson och Brita Persdotter.
Lilla
Brenetorp
Finns i A1:7 - A1:15.
I A1:11 - A1:14 två torp.
Stora
Brenetorp
Finns i A1:7 - A1:15. Raserat 1860.
Sandtorp Finns i A1:6 - A1:14.
©Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-11-24. Uppdat. 2006-07-23.