Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman HENALA
Mantal Västergården 1 Mantal Frälse under Kesätter,
Östergården 1 Mantal Frälse under Kesätter.
Avhysta, sammanslagna med Stora Brene.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Vik
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Kyrkodistriktet
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:19, 2A:47, 3A:77, 4A:46, 5A:33, 6A:34, 7A:37, 8A:37, 9A:37, 10A:44, 11A:53, 12A:63, 13D:72, 14A:71, 15A:76, 16A:75, 17A:75, 18A:46, 19A:49, 20A:55, 21A:60, 22A:65.
A2:1C:512, 2C:620/öde, 3C:732/öde, 4C:728/öde, 5C:saknas.
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Henala, 1 fr. + 1 fr. niclis i henedhe 1381 SRP 1549, siguidhir i henadhe 1391 SRP 2564, In Hänadha in parochia winginaker XII oras com opido 1400-t:s senare hälft SD 3 s.244 reg. eccl. Stergn., Hedene 1535 ghj, henode 1551 jb, 1554 jb, henade, henadhe 1559 jb, henodhe, henadhe 1559 tl, henade 1560 jb, henede 1561 jb, Hemade 1562 frl, Henode 1564 jb, henala 1568 jb, 1568 dombok, s.80, 1587 tl, Henade 1587 saköreslängd, henela 1626 bskl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Heala ägor.
Henala
Västergårds
Soldattorp
.
Henala
Östergårds
Soldattorp
.
Bäckaskog
"Vallsbacken"
Finns i A1:20 - A2:4. Byggt 1885. Raserat 1915.
Första boende : Avsk.korpralen Carl Fredrik Wall f.1835-05-23,
och Lovisa Andersdotter f.1833-05-23 i Regna sn.
Eriksberg Finns i A1:9 - A2:4. Byggt 1831. Raserat 1916.
Första boende : Erik Larsson och Brita Larsdotter.
Harbacken
Brene
Soldattorp
Finns i A1:1 - A1:17. Senare redovisat under Brene.
Soldattorp fr.o.m. A1:4. Torpet flyttat, finns nu i Viala.
Henstorp Finns fr.o.m. A1:8. Byggt 1828. Raserat 194?.
Första boende : Avsk.sold. Per Olof Hen f.1788 i D-län. och
Ingrid Karls- (Pers-)dotter d.1829-03-31 vid Henstorp.
Hindrikstorp Finns i A1:4 - A1:22. Byggt 1794. Nedbrunnet 1892.
Första boende : Hindrik Breberg och Magdalena Hellman.
Nahlstorp
Henala
....gårds
Soldattorp
Finns i A1:12 - A1:18 som Nahlstorp. Byggt 1842. Nu raserat.
Första boende : Avsk.sold. Jon Nahl f.1793-05-03 i V.V. och
Karin Jakobsdotter f.1794-01-25, d.1857-10-07 vid Nahlstorp.
Fr.o.m A1:18 använt som soldattorp.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-02. Uppdat. 2006-07-23.