Västra Vingåkers Hembygdsförening.
Gård och torpregister, Västra Vingåkers socken.
Hemman ÄNG / ENG
Mantal 1 Mantal Frälse.
Rote ( t.o.m. A1:17 ) Målke
Distrikt ( fr.o.m. A1:18 ) Näs
Sidor i Husförhörslängd
och Församlingsbok.
A1:84, 2A:225, 3A:291, 4A:116, 5A:126, 6A:132, 7A:140, 8A:132, 9A:132, 10A:145, 11A:174, 12A:194, 13D:212, 14A:212, 15A:213, 16A:214, 17A:213, 18A:202, 19A:203, 20A:203, 21A:208 22A:112.
A2:1A:112, 2A:125, 3A:149, 4A:153, 5A:152, 6A: .
Från
Vingåkersboken
del 2. av
C. I. Ståhle.
Äng, 1 fr. engena 1535 ghj, änghena 1551 jb, engen 1554 jb, Ängen 1559 jb, Engen 1559 tl, Enggene 1561 jb, Änghena 1564 jb, eng 1585 jb, engen 1585 tl, Engh 1642 mtl.
I vårt arkiv. Boskaps- och utsädeslängd 1635.
Torp på Ängs ägor.
Ängs
Soldattorp
Finns i alla böckerna.
Guntorp Finns fr.o.m. A2:2. Byggt 1904.
Första boende : Erik Gustaf Andersson och Ingrid Olsdotter.
Jansberg Finns i A1:1 - A1:13. Öde i A1:12+13.
Johansberg Finns i A1:14+15 och A1:18 - A2:2. Byggt 1854.
I A1:15 - A1:17 på Brogetorps ägor.
Första boende : Skräddaren Johan Persson Lundqvist och
Anna Maria Österlund.
Näs skola Finns i A1:18 - A1:21. Senare på Näs ägor
Stenstugan Finns fr.o.m. A2:1. Byggd 1891.
Första boende : Avsk.sold. Gustaf Lundström och
Beata Karlsdotter.
Ängtorp Finns i alla böckerna.
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2004-12-31. Uppdat. 2006-07-23.